І літо не стало на заваді…

Червень, останній місяць 2018–2019 навчального року, став для викладачів кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства ще одним підтвердженням високого наукового рівня.

Наукові події відбувалися з початку місяця: 6 червня доктор філологічних наук, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, професор Ольга Харлан взяла участь у засіданні спеціалізованої вченої ради в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де була опонентом на захисті кандидатської дисертації Тетяни Гуляк «Модифікації жіночого детективного роману у творчості Дороті Сейерс та Ірен Роздобудько» (науковий керівник – доц. Іванна Девдюк, ПНУ імені Василя Стефаника), а вже 7 червня вона виступила на Міжнародній науковій конференції «Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника», що відбувалася в Кракові (Польща). Офіційним опонентом Ольга Харлан була і 27 червня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка під час захисту докторської дисертації Наталії Мочернюк «Українська література 20–30-х років ХХ століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс» (науковий консультант – проф. Степан Хороб, ПНУ імені Василя Стефаника).

28 червня в Бердянському державному педагогічному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К18.092.02 (голова – проф. Вікторія Зарва), де відбувся захист кандидатської дисертації Катерини Шабаль (науковий керівник – Валентина Кравченко, Запорізький національний університет). Одним з офіційних опонентів на захисті виступила доцент кафедри Марина Богданова. До речі, була гарна нагода привітати учасників попереднього засідання ради, адже відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 872 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 20 червня 2019 року» було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук  зі спеціальності 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» диспетчеру факультету філології та соціальних комунікацій БДПУ Юлії Герасименко (науковий керівник – проф.  Ольга Харлан), а зі спеціальності 10.01.01 «Українська література» викладачу кафедри філології та лінгводидактики факультету підготовки іноземних громадян Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Оксані Писаревській (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Леонід Ушкалов).

Крім цього, на червневому засіданні вченої ради БДПУ до друку було рекомендовано монографію доц. Світлани Журавльової та навчальний посібник доц. Ганни Александрової, а на факультетській вченій раді – навчальні посібники проф. Вікторії Зарви, проф. Софії Філоненко, доц. Ірини Співак. Отже, новий навчальний рік почнемо з новими досягненнями!

 

Тетяна Свіца, кандидат філологічних наук,
старший лаборант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства.

 

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print