Інформатична освітня галузь в умовах НУШ: практичні орієнтири

Метою інформатичної освітньої галузі в початковій школі є формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів початкової освіти, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, навичок безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.

Відповідно процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до викладання даної галузі повинен відповідати на вказані запити. Вивчення змісту Типових освітніх програм для початкової школи з кожної дисципліни – процес складний і не завжди успішно вдається опанувати систему взаємозв’язків усіх компонентів програм для НУШ. Справжнім рішенням у цьому питанні, сучасним і дієвим, є створення інтелект-карт з досліджуваної проблеми.

Так, на практичному занятті з методики навчання інформатичної освітньої галузі в початковій школі старша викладачка катедри початкової освіти Марина Нестеренко організувала для здобувачів вищої освіти (31 гр.) групову роботу зі створення інтелект-карт. У сприятливій атмосфері взаємодії та творчості здобувачі докладно проаналізували зміст варіативних освітніх програм (ТОП О. Савченко, ТОП Р. Шияна), подискутували стосовно окремих їх положень, а також унаочнили ключові компоненти у вигляді ієрархічних зв’язків, визначили зміст інформативної освітньої галузі.

Робота виявилася дуже продуктивною, оскільки студенти були вмотивовані незвичним форматом роботи над теоретичними положеннями документу, а їх візуалізація сприяла кращому запам’ятовуванню та визначенню процесу інтеграції освітніх галузей.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print