Конференція-звіт з виробничої практики PRE-SERVICE вчителів англійської мови

Виробнича практика здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі “Середня освіта (англійська мова і література)”, є важливою ланкою фахової підготовки, необхідним етапом їхнього становлення як вчителів англійської мови та зарубіжної літератури.

4 листопада 2021 року відбулася звітна конференція із захисту виробничої практики академічної групи с2АМЛ-з. Керівники, доценти Олена Ярова та Ольга Боговін, наголосили, що в ході її проведення увага акцентувалася на умінні здобувачів вищої освіти планувати і творчо конструювати освітній процес з іноземної мови та зарубіжної літератури в цілому і підходити до конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання, добирати відповідні підручники й посібники, реалізовувати комунікативно-навчальну функцію, прогнозувати шляхи формування й розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, аналізувати свою професійну діяльність і навчальну діяльність дітей, прогнозувати труднощі засвоєння ними мовного, мовленнєвого та літературного матеріалу.

Відтак, проходження практики уможливило для здобувачів вищої освіти застосування і закріплення в реальних умовах вчителювання набутих знань, розвиток фахових компетентностей та отримання практичного досвіду.

За матеріалами кафедр іноземних мов

і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print