Любіть рідну мову, бережіть її красу й самобутність!

Материнська ніжна мово!

Мова сили й простоти, –

Гей, яка ж прекрасна Ти!

Ти велична і проста.

Ти стара і вічно нова.

Ти могутня, рідна мово!

Мово – пісня колискова.

Мово – матері уста.

І. Багряний

Мова відіграє важливу роль у консолідації суспільства, його самоідентифікації, є одним з головних здобутків культури кожного народу, відображаючи його історичний шлях.

Урочисті заходи з нагоди святкування Дня української писемності та мови на факультеті філології та соціальних комунікацій (декан – професор Ірина Глазкова) Бердянського державного педагогічного університету були проведені з метою утвердження статусу української мови як державної, піднесення її престижу та виховання у молодого покоління поваги до мови свого народу.

Невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої людини є висока мовна культура, тобто вміння активно використовувати як знаряддя спілкування сучасну літературну мову з усіма багатствами виражальних засобів та властивими літературній мові нормами. Давньогрецький філософ Сократ закарбував у віках мудрість: «Заговори, щоб я тебе побачив». Саме в розмові людина виявляє свою приналежність до певної культури. 11 листопада 2021 року на платформі Zoom студенти-філологи (спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література); 014 Середня освіта (Мова і література (російська)); 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) мали можливість долучитися до онлайн майстер-класу «Культура мовлення сучасного педагога». Цей захід організували викладачки катедри української мови та славістики, доцентки – Світлана Глазова та Лариса Алєксєєва.

Мета проведеного заходу: звернути увагу здобувачів вищої освіти на правильність мовлення, ознайомити з інноваційними методами вдосконалення техніки мовлення сучасного педагога, прийомами захоплення й утримання уваги аудиторії, вимогами до публічного виступу, пригадати основні зміни в новому правописі української мови, поділитися мовними лайфаками з метою вдосконалення професійної майстерності.

Завідувачка катедри української мови та славістики, доцентка Світлана Глазова зазначила, що важливим компонентом навчання студентів на факультеті філології та соціальних комунікацій є технологія удосконалення культури мовлення на орфоепічному, словотвірному, лексико-граматичному й комунікативних рівнях. Першочергове завдання методики вдосконалення мовленнєвої культури майбутніх учителів – навчити дотримуватися норм літературної мови, удосконалювати сформовані навички спілкування українською мовою шляхом створення на практичних заняттях мовленнєвих ситуацій з метою виявлення негативних результатів українсько-російської взаємодії та подолання інтерферентного впливу російської мови.

На думку спікерки Лариси Алєксєєвої, потрібно пам’ятати, що комунікація – це інформаційний обмін, який відбувається не тільки в словесній формі, а й у мові жестів, міміки, тональності, голосовій модуляції, зовнішньому вигляді й поведінці педагога. Спілкуючись із класом, учитель повинен утримувати в колі свого мовленнєвого впливу весь клас і прогнозувати сприйняття сказаного кожним учнем зокрема. Водночас комунікативна компетентність допомагає словеснику відчувати впевненість у собі, уміння спокійно виходити із нестандартних ситуацій спілкування, він знає, що зуміє знайти для кожного учня ті слова, які йому потрібні, щоб зацікавити предметом і створити творчий взаємозв’язок.

За підсумками проведеного онлайн майстер-класу студентам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було надано рекомендації щодо попередження найбільш уживаних у мовленні акцентологічних, лексичних та граматичних помилок. Подібні заходи є необхідною складовою патріотичного виховання та дієвим засобом формування свідомого громадянина України, сприяють підвищенню загальної мовної культури.

Дякуємо викладачкам катедри української мови та славістики за проведений онлайн майстер-клас «Культура мовлення сучасного педагога» та з нетерпінням очікуємо на наступні зустрічі!

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм:

«Середня освіта (Українська мова і література). Англійська мова»;

«Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова»;

«Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),

перша – англійська, друга – німецька)».

Кураторки груп:

4УМЛ – Світлана Глазова,

4ГМЛА – Лариса Алєксєєва,

доцентки катедри української мови та славістики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print