Міжнародна наукова діяльність майбутніх вчителів біології та основ здоров’я

Студентка освітньо-професійної програми «Біологія, здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація професійної підготовки фахівців в області природничо-наукової освіти», яку організували представники факультету природознавства Білоруського державного педагогічного університету.

Для участі у заочному етапі конференції Олександра Корвегіна представила доповідь на тему «Науково-методичні аспекти підготовки вчителів біології», підготовлену під керівництвом к.пед.н., доц. Світлани Книш.

 У своїй доповіді Олександра звернула увагу на необхідність удосконалення підготовки вчителів природничого циклу, зокрема біології, наповнення її новими формами, методами і технологіями.

Участь у конференції є плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю запропонованих питань за результатами конференцій опубліковано збірку матеріалів учасників конференції.

Здобувачка вищої освіти щиро вдячна доценту кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету Світлані Книш за допомогу та підтримку у розвитку наукової освіти молоді.

 Студентка першого курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини  БДПУ Олександра Корвегіна


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print