Міжнародна наукова діяльність майбутніх вчителів основ здоров’я, вчителів-реабілітологів

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Здоров’я людини. Фізична реабілітація» взяли участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції «World Science: Problems, Prospects And Innovations», яка відбувалась 1–3 жовтня 2020 року у Торонто (Канада).

Бердянський державний педагогічний університет представляли Катерина Кравець та Станіслав Бушко – студенти 4 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ Світлана Хатунцева). За результатами онлайн-конференції у збірнику було опубліковано статтю, в якій висвітлено інноваційні засоби, методи навчання на уроках основ здоров’я. Авторами наголошено, що характерною тенденцією розвитку сучасної освіти є її спрямованість на розвиток особистості; з’ясовано, що контент-аналіз документів про освіту дає змогу впевнитися, що змістовою основою змін в освіті є здоров’язбережувальна спрямованість.

У науковій роботі використовувалися наукові праці Світлани Хатунцевої, Світлани Кари, Віталія Осіпова, Світлани Книш. У статті розкрито основні результати дослідження особливостей роботи вчителя основ здоров’я, вчителя-реабілітолога. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти використання вчителями основ здоров’я, вчителями-реабілітологами різноманітних форм та методів організації навчання та їх вплив на формування здоров’язбережувальної компетентності особистості. Наголошено, що використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, тренінгів, значною мірою сприяє формуванню в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості.

Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитися до обговорення тенденцій розвитку сучасної науки.

Катерина Кравець, здобувачка вищої освіти

освітньо-професійної програми

«Здоров’я людини. Фізична реабілітація» ФФКСЗЛ БДПУ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print