Міжнародне підвищення кваліфікації

З 12 по 19 липня 2021 року Ганна Вусик та Юлія Герасименко, викладачки факультету філології та соціальних комунікацій, брали участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі) на тему: «Підбір, підготовка, та публікація наукових статей у наукових виданнях, що індексуються у базах даних Scopus та Web of Science» (м. Люблін, Республіка Польша).

Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації виступили Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та ТОВ «Наукові публікації».

Програма міжнародного підвищення кваліфікації включала в себе виконання навчального навантаження, яке становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 годин, практичних – 20 годин, самостійна робота – 13 годин. (Тема 1. Головні засади роботи з базами даних Scopus та Web of Science. Тема 2. Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у Scopus, та цікаві аспекти процесу підбору видань). Тема 3. Web of Science в Україні (як оцінити та підібрати видання). Тема 4. Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки публікації).

Ганна Вусик, заступниця декана факультету філології та соціальних комунікацій з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print