На базі Центру викладацької майстерності «АrsDocendi» БДПУ завершилися тренінги для науково-педагогічних працівників

З 4 по 30 листопада ц. р. на базі Центру викладацької майстерності «ArsDocendi» у рамках співпраці між Бердянським державним педагогічним університетом і Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка» було проведено онлайн-тренінги «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі» і «Педагогічна майстерність викладача вищої школи», у яких взяли участь 40 викладачів

Під час тренінгу з викладацької майстерності «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі» учасники мали змогу обговорити особливості організації освітнього процесу на основі студентоцентрованого підходу та партнерської взаємодії між викладачем і студентом, здійснити самоаналіз власних методів викладання, розвинути та вдосконалити здатність до викладання із застосуванням інноваційних форм, методів і технологій навчання. Змістове наповнення тренінгу складали наступні теми:

Студентоцентрований підхід. Активні та інтерактивні методики викладання та навчання.

Діалогічні методики викладання та навчання.

Ігрові методики викладання та навчання.

Проблемно-орієнтоване навчання.

Проєктний метод.

«Перевернутий» клас.

Упродовж занять із тренінгу з викладацької майстерності «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» учасники мали можливість усвідомити та здійснити самоаналіз власної педагогічної майстерності, визначити траєкторію подальшого професійного розвитку та самовдосконалення. На зустрічах було розглянуто такі теми, як:

Цінності та педагогічне спілкування.

Професійний бренд і портфоліо викладача. Позиціонування у соціальних мережах.

Ефективна презентація навчального матеріалу.

Педагогічна техніка.

Акторська майстерність.

Тренерами-фасилітаторами виступили викладачі нашого університету: Олександр Голік, Богдана Салюк, Катерина Петровська, Наталя Цибуляк, Ірина Школа.

Учасники тренінгів отримали сертифікати про підвищення кваліфікації обсягом 30 годин / 1 кредит ЄКТС.

Наша команда щиро вдячна колегам за співпрацю, спілкування, обмін ідеями та досвідом! Бажаємо натхнення і професійної наснаги!

Наталя Цибуляк,

доцент кафедри прикладної психології та логопедії,

керівник Центру викладацької майстерності «ArsDocendi»


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print