На шляху до професійного «акме» в контексті НУШ

Розширення автономії зумовило виникнення нових можливостей для ЗВО з підготовки фахівців з вищою освітою і, водночас, появу складнощів початкового періоду імплементації нового законодавства. З огляду на це, актуалізується потреба в осмисленні й узагальненні набутого практичного досвіду з підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема магістрів початкової освіти, з урахуванням сучасних викликів, проблем і продуктивного досвіду Нової української школи.

У вересні ц.р. вийшла з друку монографія в.о. доцентки катедри початкової освіти Тетяни Ніконенко у співавторстві з науковою керівницею, професоркою катедри початкової освіти, деканом Людмилою Коваль «Контекстне навчання як мета-технологія професійної підготовки магістрів початкової освіти» (Мелітополь. Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 254 с.).

У монографії викладено теоретичні засади підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання, охарактеризовано базові поняття дослідження, проаналізовано сучасний вектор розвитку професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи.

Розкрито суть і структуру готовності магістрів до застосування технології контекстного навчання. Представлено авторську модель підготовки магістрів початкової освіти до застосування технології контекстного навчання та описано педагогічні умови її реалізації. Обґрунтовано поєтапність їх підготовки до застосування технології контекстного навчання у системі педагогічних ЗВО.

Монографія призначена для науковців, викладачів, магістрантів, здобувачів закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителів початкової школи.

Це довгоочікувана робота, в якій авторки на досить високому науковому рівні представили й практичні родзинки методичних розробок з математичної освітньої галузі в початковій школі за різними системами, наочно розкриваючи алгоритми опанування здобувачами початкової освіти зазначеної галузі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print