Настановча конференція з навчальної практики здобувачів першого рівня вищої освіти

З 26 квітня здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, освітньо-професійної програми «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» (гарант – кандидат філологічних наук, доцент Оксана Каліберда) проходитимуть навчальну практику (керівники –професор Софія Філоненко та доцент Тетяна Розумна).

Мета навчальної практики – ознайомити студентів з системою необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей на ґрунті сформованої теоретичної й практичної готовності до здійснення професійної діяльності, особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах, оволодіння студентами сучасними технологіями навчання.

Під час настановчої конференції 24 квітня здобувачі вищої освіти ознайомились зі змістом, метою та завданнями навчальної практики,  методичними рекомендаціями щодо тематичного планування та складання планів-конспектів уроків з англійської мови та зарубіжної літератури, отримали зразки звітної документації.

Бажаємо здобувачам вищої освіти плідної взаємодії з учасниками освітнього процесу під час набуття фахових компетентностей.

Тетяна Розумна,

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print