Наукова школа професорки Людмили Коваль активно розвивається

На катедрі початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету видано монографію «Інтерактивна навчальна взаємодія в координатах розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи» авторів – докторки педагогічних наук, професорки, заслуженої працівниці освіти і науки України Людмили Коваль та кандидатки педагогічних наук, старшої викладачки Крістіни Петрик.

Проблема, яка розглядається у праці, характеризується актуальністю та полемічністю в сучасному освітньому просторі. Монографія складається з трьох розділів: у першому – викладено методологічний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів; досліджено простір наукової творчості в підготовці майбутніх учителів початкової школи та їх готовність до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів як результат професійної підготовки до інноваційної діяльності.

У другому розділі висвітлено різновекторність підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів, зокрема охарактеризовано реалії сьогодення та домінантність педагогічних умов під час упровадження експериментальної моделі.

Третій розділ присвячено аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи, яка проводилася в чотирьох закладах вищої освіти України: Бердянському державному педагогічному університеті (факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв), Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (факультет початкової освіти), Криворізькому державному педагогічному університеті (психолого-педагогічний факультет), Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» (факультет початкової, технологічної та професійної освіти).

Монографія буде корисною науковцям, викладачам, здобувачам закладів вищої освіти педагогічного спрямування та вчителям початкової школи.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print