Наукові досягнення здобувачів вищої освіти спеціальності 061 Журналістика

При кафедрі соціальних комунікацій функціонує науковий гурток «Сучасні проблеми масової комунікації» (керівник – доцентка Анжеліка Шульженко), де традиційно обговорюється участь студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема, проблематика досліджень, рівень їх наукових досягнень, якість підготовки наукових публікацій тощо.

Здобувачі вищої освіти кафедри соціальних комунікацій активно беруть участь у науково-дослідній роботі, зокрема участь у міжнародній науковій конференції «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень; Міжнародній науковій конференції «Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи»; у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи”; Всеукраїнській науково-практичній конференції для молодих учених і здобувачів освіти «Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами»; V Всеукраїнській заочній науково-практичній студентській конференції «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіч: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти» тощо.

За результатами науково-дослідної роботи студентів-журналістів за перше півріччя 2023-2024 н.р. опубліковано близько 20 студентських тез.

За матеріалами кафедри соціальних комунікацій


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print