Наукові публікації молодих дослідників

Інтеграція в наукову спільноту молодих дослідників стає мотиваційним чинником їх професійного становлення, а одним з вагомих її результатів є публікація результатів наукової роботи.

Так, у квітні відбувся вже VII Forum for Young Researchers «Young Researchers in the Global World: Achievements and Challenges», що був реалізований у стінах Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова за підтримки Міністерства освіти і науки України, TESOL-Ukraіne та Центру суспільних зв’язків посольства США в Україні. Зазначимо, що молоді науковці-філологи БДПУ щорічно беруть участь у цьому Міжнародному форумі, і в допандемічні часи відвідували Харків та презентували свої дослідження.

Цього року на Форумі наш університет представили здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів освіти, які навчаються за освітніми програмами «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька» та «Середня освіта (Мова і література (англійська))» відповідно: Тетяна Конюхова і Вікторія Ковалевська (науковий керівник – д. філол. н., професорка Наталя Панова), Крістіна Крива(науковий керівник – д. пед. н., професорка Ірина Глазкова), Ксенія Ніколаєнко, Дар’я Сластьонова і Володимир Татарін (науковий керівник – к. пед. н., доцентка Ірина Шиманович).

Отримані у ході досліджень актуальних проблем викладання англійської мови результати були опубліковані у збірнику наукових праць «Young Researchers in the Global World: Achievements and Challenges», який нещодавно і отримали молоді дослідники.

Вітаємо здобувачів вищої освіти з науковими публікаціями та бажаємо подальших успіхів у цій царині!

Богдана Салюк,

доцентка кафедри іноземних мов

і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print