Науковий семінар «Імплементація синергетичного підходу у фахову підготовку майбутніх спеціалістів»

11 травня 2021 року у рамках Днів науки БДПУ доцентом кафедри іноземних мов і методики викладання Оксаною Халабузар було проведено семінар «Імплементація синергетичного підходу у фахову підготовку майбутніх спеціалістів». Спікерами стали здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво), 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література).

Спектр питань виявився досить широким і охопив сучасні методи та форми фахової підготовки, що має бути спрямована на розвиток самостійності та самоорганізації особистості у контексті простору її професійної діяльності. Це дозволяє розглядати суб’єктів освітніх процесів як компоненти певної глобальної системи, здатної до саморозвитку та самоорганізації, що сигналізує про її відповідність засадам синергетичної науки.

Проблеми крос-культурної комунікації викликали жваву зацікавленість, так само як і надзвичайно актуальні soft skills, що забезпечують ефективну підготовку до майбутньої фахової діяльності, формуючи лідерські якості, навички ефективної співпраці в команді і тайм-менеджменту.

Учасники заходу дійшли згоди, що синергетична концепція освіти може слугувати підвалиною для втілення та реалізації переструктурування моделі лінійної педагогіки на якісно новому рівні. Це передбачає імплементацію синергетичного підходу в навчально-виховний процес, ідей самоорганізації до існуючих освітніх програм, а також введення спеціальних дисциплін, що розкриватимуть базисні положення синергетики з точки зору її світоглядної, розвивальної та виховної функції.

Із фрагментами виступів можна ознайомитися за посиланням: https://youtu.be/IPHJ3xDDFy8

Оксана Халабузар,

доцент кафедри іноземних мов

і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print