Презентація студентських наукових робіт з германістики і методики викладання іноземних мов

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти є складовою їх професійної підготовки, що передбачає навчання методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності.

У рамках проведення Днів науки 11 травня кафедрою іноземних мов і методики викладання ФФСК було організовано презентацію студентських наукових робіт, які пройшли у ІІ тур. Здобувачі першого рівня вищої освіти 3 курсу спеціальностей 014.021 Середня освіта (Англійська мова і література) і 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) продемонстрували результати самостійно розробленої певної наукової проблеми.

Так, Оксана Рева представила результати свого дослідження за темою «Автентичні пісенні матеріали як засіб підвищення ефективності процесу формування лексичної компетентності учнів молодших класів» (науковий керівник – Юлія Прядко, к.філол.н., доцент). Діана Кононихіна презентувала роботу «Структурно-семантичні особливості відношень між частинами приєднувальних конструкцій у романах Джона Грішема» (науковий керівник – Валерій Богдан, к.філол.н., доцент).

Результати власного пошуку представила й Ольга Неліпа. Тема дослідження – «Особливості функціональності сленгової лексики американського варіанту англійської мови» (науковий керівник – Ірина Нагай, старший викладач). Власні висновки з теми «Використання інтерактивних технологій під час вивчення англійської мови у старших класах» продемонструвала Марія Філонова (науковий керівник – Оксана Халабузар, к.пед.н., доцент).

Учасники заходу акцентували увагу на тому, що займатися науковою роботою цікаво, корисно, однак це потребує неабияких зусиль, сили волі, наукової здогадки та здібностей.

Юлія Прядко,

доцент кафедри іноземних мов

і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print