Неформальна освіта майбутніх вчителів біології

Прагнучи самовдосконалення, розвитку педагогічної майстерності, здобувачі вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету знаходять можливості отримувати нові знання, знайомлячись із сучасними онлайн-сервісами та платформами.

Так, здобувачка вищої освіти 2 курсу факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» Олександра Корвегіна успішно закінчила курс на платформі дистанційного навчання «Інклюзія та дистанційне навчання», в рамках якого здобула та удосконалила компетентності щодо створення безпечного та інклюзивного навчального середовища, підтримки дітей з особливими освітніми потребами.

Взяла активну участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Сучасний урок інформатики: методи, інструменти, результати», в рамках якої були розглянуті можливості використанні інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі та при вивчені природничих наук та успішно закінчила курс «Стартуємо до успішної школи» з циклу онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина».

Олександра Корвегіна отримала сертифікати, підтверджуючи підвищення своєї кваліфікації та розвиток професійних компетентностей. Здобуваючи неформальну освіту, студентка Олександра Корвегіна отримала можливість для власного професійного росту. Здатність до самоосвіти для майбутніх учителів біології має великий вплив на становлення та розвиток особистості. Особистісно орієнтована самоосвіта студента забезпечує підвищення педагогічної майстерності, а в результаті – безперервний саморозвиток особистості майбутнього педагога і подальший його вплив на розвиток особистості учня.

За матеріалами кафедри біології,

основ здоров’я та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print