Нове десятиліття – нові наукові обрії

Не зважаючи на те, що Всеукраїнський фестиваль наук–2020 вперше проводиться дистанційно, 12 травня ц.р. співробітники катедри початкової освіти підбили підсумки наукової діяльності за поточний навчальний рік. У засіданні наукової секції викладачів (платформа ZOOM) традиційно взяла участь декан факультету ППОМ – професорка Людмила КОВАЛЬ. Очільниця факультету виділила та проаналізувала напрями спільної наукової діяльності членів катедри в руслі імплементації ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа», як-от:

 • підвищення кваліфікації викладачів;
 • сертифікація викладачів катедри;
 • участь у роботі Колегії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації;
 • проведення дисертаційних досліджень (наукова школа професорки Людмили КОВАЛЬ (захист на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – Юлія ТАРАНЕНКО, Тетяна НІКОНЕНКО, Марина НЕСТЕРЕНКО, готуються до захисту – Крістіна ПЕТРИК, Лідія ЧЕРЕДНИК);
 • організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції;
 • вивчення фінського та вітчизняного досвіду з проблеми оновлення змісту навчання в початковій школі;
 • публікації у фахових наукових виданнях;
 • проведення педагогічного фестивалю із залученням стейкхолдерів;
 • створення навчально-методичної лабораторії НУШ;
 • оновлення навчально-методичного забезпечення;
 • публікації в міжнародних наукових виданнях;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації учителів;
 • участь викладачів у конференціях, вебінарах, науково-методичних 

платформах на всеукраїнському та міжнародному рівнях з проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти;

 • упровадження нових технологій навчання в освітній процес ЗВО;
 • наукова діяльність здобувачів вищої освіти.

Ознайомитись із напрямами наукової діяльності катедри початкової освіти на засадах Концепції Нової української школи можна за допомогою презентації, підготовленої деканом ФППОМ Людмилою КОВАЛЬ (технічне оформлення особистих портфоліо викладачів та унаочнення матеріалу – ст. викл. Марина НЕСТЕРЕНКО).

Кожен викладач мав змогу деталізувати доповідь професорки Людмили КОВАЛЬ, прозвітувавши про власні наукові досягнення за вказаний період, а їх було немало.

Фінальною нотою засідання наукової секції викладачів катедри початкової освіти стало визначення перспективних планів щодо подальшого впровадження ідей НУШ у систему вітчизняної  вищої освіти, а саме:

 • активізація діяльності викладачів з публікації наукових статей у журналах з високим імпакт-фактором (наявність статей – проф. Л.КОВАЛЬ, А.КРАМАРЕНКО, доц. О.ПОПОВА, К. СТЕПАНЮК, Л. ЧЕМОНІНА, ст.викл. Т.НІКОНЕНКО, інші – в науковому доопрацюванні);
 • оновлення навчально-методичних посібників з урахуванням змін, які відбулися в початковій школі, для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти (з методики природничої, громадянської, історичної освітніх галузей в початковій школі – проф. А. КРАМАРЕНКО; практикум з методики математики – проф. Л.КОВАЛЬ, ст.викл. Т.НІКОНЕНКО; з методики навчання української мови – доц. Л.ПОПОВА; з сучасних технологій природничої, громадянської, історичної освітніх галузей в початковій школі – проф. А. КРАМАРЕНКО, ст. викл. К.СТЕПАНЮК; з методики іноземної мови в початковій школі – ст.викл. А.УДОВИЧЕНКО та ін.);
 • планування закордонних стажувань викладачів з метою вивчення європейського досвіду підготовки педагогів у закладах вищої освіти (доц. О.ПОПОВА, К. СТЕПАНЮК, О. МАЛИЦЬКА, ст.викл. М.НЕСТЕРЕНКО та ін.);
 • участь в творчих проєктах художньо-естетичного спрямування (доц. О. МАЛИЦЬКА, ст. викл. О.КАЧЕРОВА);
 • стажування викладачів катедри в школах міста й області з метою ознайомлення з особливостями навчання здобувачів початкової освіти за різними методичними системами («Інтелект України», «На крилах успіху» та ін.);
 • поширення практики спільних публікацій зі студентами у фахових наукових виданнях України;
 • визначення викладачами напрямку наукових пошуків відносно комплексної теми кафедри «Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах варіативності початкової освіти» тощо.

Сподіваємося, що наступного року перспективні наукові плани викладачів катедри стануть реальністю, яка дозволить вивести ФППОМ Бердянського державного педагогічного університету на якісно новий рівень підготовки фахівців у галузі початкової освіти.

Матеріал систематизувала доцентка катедри початкової освіти Лада ЧЕМОНІНА


Поділитися:

 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Print