Обговорення можливостей імплементації управлінського досвіду країн ЄС в Україні з точки зору міждисциплінарного підходу

8 квітня 2021 року на платформі Google Meet відбувся науково-методичний семінар, на якому науковці з різних країн (Польщі, Словаччини та України) обговорювали проблеми управління в різних сферах, в тому числі і в освіті. При обміні думок науковців акцент було зроблено на вивченні передового досвіду країн ЄС та можливостей його імплементації в Україні.

Організатором семінару виступила Вища школа управління і адміністрації в Ополє (Польща) в партнерстві з Бердянським державним педагогічним університетом, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Інститутом дослідження просторового розвитку, Маріупольським державним університетом. Захід відбувся в рамках реалізації угод про співробітництво між вишами.

Модератором конференції виступила професор Вищої школи технічної в Катовіце, кандидат економічних наук, доцент Бердянського державного педагогічного університету Тетяна Несторенко.

З вітальним словом від Донбаського державного педагогічного університету виступила доцент кафедри загальної психології Ірина Остополець. Вона привітала всі присутніх з початком роботи семінару і окреслила коло питань для обговорення.

Далі виступила Юлія Харченко – доктор філософських наук, завідувачка кафедри філософії, політології та міжнародних відносин Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (м. Кропивницький) і порушила проблему ролі освіти і культури в умовах глобалізації.

Ольга Цибулько – кандидат історичних наук, доктор педагогічних наук Маріупольського державного університету – наголосила на важливості співпраці і обміну досвідом у справі управління освітою. Вона анонсувала видання спільної колективної монографії разом з польськими науковцями, присвяченої проблемам управління, в якій порушуються і деякі аспекти менеджменту освіти.

Цікаву доповідь представив декан польського вишу доктор Славомір Шліва, в якій ознайомив всіх учасників семінару з результатами наукового дослідження результатів впровадження онлайн-навчання у Вищій школі адміністрації і управління в Ополє в період карантинних заходів. Після доповіді він відповів на численні запитання учасників семінару щодо досвіду дистанційного та гібридного навчання в польських вишах.

Особливий резонанс викликала доповідь доктора ветеринарних наук, професора кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин Одеського державного аграрного університету Андрія Телятнікова. Доповідач розказав про досвід підготовки лікарів-ветеринарів у Франції, який вивчав особисто під час стажування у вищих ветеринарних школах Парижу, Ліона та ін. Він детально описав особливості освітнього процесу, вказав на деякі цікаві методи і прийоми роботи зі студентами, які можна з успіхом використовувати і в українських вишах. Також професор наголосив на важливості щотижневого проведення методологічних семінарів викладачів з метою підвищення поінформованості щодо нових технологій роботи і навчання студентів.

Ірина Cітак, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри вищої математики та комп’ютерних технологій Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля розказала про колективний проєкт кафедри і основні вимоги до розробки онлайн-курсів для студентів з методики навчання математики. Цей проєкт викликав зацікавленість у спеціалістів відповідного фаху із інших вищих освітніх закладів України, які були запрошені доповідачкою до співпраці у цій сфері.

Активну участь в обговоренні проблем управління, які розглядалися на семінарі, взяли викладачі Бердянського державного педагогічного університету доктор педагогічних наук, доцент Ірина Шумілова, кандидат психологічних наук Ольга Донченко, кандидат педагогічних наук Юлія Семеняко, кандидат педагогічних наук, доцент Катерина Степанюк, кандидат психологічних наук, доцент Ірина Черезова, та здобувач вищої освіти ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Марія Лєпіна.

Виступи представників усіх вишів − учасників семінару були актуальними, різноплановими, корисними і викликали неабияку зацікавленість слухачів.

За матеріалами гуманітарно-економічного факультету

Світлини: Тетяна Несторенко, Ірина Остополець


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print