Круглий стіл «Академічна доброчесність»

З метою практичного застосування теоретичних знань про академічну доброчесність зі здобувачами 302 та 303 груп спеціальності 012 Дошкільна освіта було проведено відпвідний захід. Почався він із вправи «Дерево очікувань», в якій  учасники уточнили вже наявну та отримали нову інформацію про ті чи інші аспекти академічної доброчесності.

Гарант  освітньої програми доцент Алла Омеляненко за допомогою інфографіки «Зрозуміло про академічну доброчесність» виклала основні положення і поняття академічної доброчесності, наголошуючи на різновидах плагіату і відповідальності кожного учасника освітнього процесу в  запобіганні цього негативного явища. Крім того, куратор групи доцент Тетяна Єськова закцентувала увагу студентів на дотримання академічної доброчесності у БДПУ, нагадавши основні положення нормативного документу «Положення про дотримання академічної доброчесності в Бердянському державному педагогічному університеті».

Здобувачі вищої освіти активізували набуті знання про порушення академічної доброчесності, серед яких: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За допомогою техніки брейнрайтинга, одного з різновидів мозкового штурма, але з перевагою на індивідуальну роботу, кожному студенту було запропоновано дати письмову характеристику порушень академічної доброчесності.

Жваве обговорення в аудиторії викликали питання дискусії «Покарання за списування». Студенти зазначали  негативні наслідки списування, морально-етичний аспект зазначеного порушення. І що цікаво, якщо раніше студенти списували один в одного, то тепер зі своїх смартфонів. З одного боку, це ніби і прогресивно – студенти досконало опанували технічні засоби, впевнено вміють ними користуватися, здобувати потрібну інформацію, (хоча це вітається у пошукових видах діяльності, а не під час контрольних заходів), а з іншого – втрачають навички і бажання мислити й оперувати своїми інтелектуальним ресурсами, власною, а не комп’ютерною, пам’яттю.

Наступне завдання: дати відповідь на запитання «Чому студенти списують?», «Як вирішити проблему недоброчесності?» використовуючи емодзі та смайли. Найвдалішими були варіанти запропоновані Яною Чугай, Марією Андреєвою, Валерією Яригіною. Серед причин списування студенти називали такі: лінь, брак часу, надлишок інформації. Серед варіантів розв’язання проблеми недоброчесності були названі такі: проводити просвітницькі кампанії, змінювати вектор самооцінки студентів.

Підсумок круглого столу був представлений ромашкою Блума, у центрі якої – академічна доброчесність, а на пелюстках складові частини академічної доброчесності, серед яких: відповідальність, повага, довіра, чесність, справедливість. Проведений круглий стіл є важливим компонентом процесу формування академічної культури студентів загалом й академічної доброчесності зокрема як важливої складової трансформації української освітньої системи.

Алла ОМЕЛЯНЕНКО

канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти

світлини з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print