Бінарна лекція від викладача-практика та вчителя-практика – тандем задля якісної підготовки здобувачів вищої освіти

На кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін більшість викладачів хореографічних дисциплін є практиками, тож поєднують викладацьку та педагогічну діяльність. Це сприяє можливості наводити реальні приклади та застосовувати лабораторний метод під час викладання освітніх компонентів професійно-практичної підготовки.

Співпраця з випускниками завжди є пріоритетним напрямком роботи кафедри. Відкриття громадської організації «Асоціація випускників-хореографів БДПУ», головою якої є к. п. н Юлія Тараненко, дало можливість зміцнити зв’язки між випускниками, здобувачами вищої освіти та науково-педагогічним складом з метою сприяння розвитку науки і освіти, реалізації освітньо-професійних програм, надання допомоги талановитій творчій молоді, випускникам, підтримання творчих інтересів.

«Найголовнішою взаємодією та співпрацею з випускниками для якісної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОПП «Середня освіта (Хореографія»). Фітнес», є участь вчителів хореографії в освітньому процесі», – наголошує к.п.н. Юлія Тараненко.

Однією з форм співпраці Асоціації є залучення фахівців-практиків, які є випускниками спеціальності «Хореографія», до проведення занять з дисциплін професійно-практичної підготовки. Так, 2 квітня 2021 року відбулася відкрита бінарна лекція на тему «Особливості проведення уроку хореографії з дітьми з особливими освітніми потребами» з дисципліни «Шкільний курс хореографії» зі здобувачами 25 СОХ групи першого рівня вищої освіти. Лекцію проводили к.п.н., старша викладачка кафедри Юлія Тараненко і вчитель хореографії І категорії закладу загальної середньої освіти №24 міста Дніпра Яна Кричевська, яка є випускницею БДПУ і має досвід роботи більше 10 років.

Викладачами було обрано форму лекції проблемного характеру, тож здобувачі вищої освіти мали змогу не тільки сприймати інформацію, а й взяли участь в обговоренні, активно ставили запитання лекторкам, спробували розібратися в різних ситуаціях. Запрошена вчителька Яна Кричевська ділилася зі студентами власними методиками роботи з учнями ЗЗСО з особливими освітніми потребами, які мають різні діагнози.

Цікавим було також застосування групового методу, який передбачав розподіл здобувачів вищої освіти на команди, які визначали тему уроку, вік здобувачів освіти, діагноз, мету та презентувати власні відповіді.

У заключній частині відбулося обговорення бінарної проблемної лекції, на якому здобувачі подякували за цікавий матеріал, актуальні апробовані методики, а також тандем у роботі вчителя та викладача.

Такі форми роботи у закладі вищої освіти та, зокрема, на цій кафедрі не нові, але кожного разу викладачі-хореографи знаходять нові цікавинки, вражають здобувачів та мотивують їх до навчання, своєї спеціальності та майбутньої професії!

За матеріалами ст. викладачки

Юлії Тараненко


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print