Долучаємося до участі у міжнародних форумах

6 квітня 2021 року на платформі Goggle Meet відбулася Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання».

Організаторами конференції виступили: Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Політехнічний університет Каталонії (Іспанія); Йорданський національний університет (Йорданія); Німецька академія перепідготовки (м. Мюнхен, Німеччина); Туркменський сільськогоподарський університет імені С.А. Ніязова (Туркменістан); Брестський державний технічний університет (Білорусь); Громадська організація «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів»; Громадська організація «Науково-дослідний інститут українознавства та козацтва».

Метою заходу було поширення, науковий аналіз та узагальнення досвіду, накопиченого вченими, педагогами України та інших держав щодо вирішення актуальних проблем організації та проведення освітньо-виховного процесу в умовах пандемії COVID-19, карантинних обмежень та дистанційного навчання. Надмета форуму – сприяти підвищенню якості підготовки фахівців та ефективності виховної діяльності в сучасних складних умовах.

До участі в конференції було запрошено науковців, викладачів, здобувачів, аспірантів фахівців з освітніх, економічних, поведінкових, гуманітарних технологій забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства. Учасники мали можливість поділитися результатами наукових досліджень, власними методичними і практичними доробками, досвідом організації освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання.

На конференцію були подані доповіді 191 фахівців із 40 закладів освіти різних регіонів України, а також Австрії, Іспанії, Йорданії, Німеччини, Білорусі, Китаю, Туркменістану. Викладачі Бердянського державного педагогічного університету та здобувачі другого рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки долучилися до участі цього наукового форуму. Необхідно підкреслити, що було розглянуто широкий спектр методичних, організаційних і виховних питань освітньо-виховного процесу в закладах вищої освіти, коледжах, вищих професійних училищах, гімназіях, загальноосвітніх школах, закладах дошкільної освіти; було зроблено крок вперед у відповіді на виклики часу, пов’язані зі змінами в освітньо-виховному процесі.

7 квітня на секційному засіданні «Проблеми організації освітньо-виховного процесу в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання» виступили з доповідями здобувачі другого рівня вищої освіти гуманітарно-економічного факультету Наталя Постол та Людмила Пащенко (науковий керівник: к.п.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Ольга Старокожко). Доповіді викликали жвавий інтерес та обговорювання.

За матеріалами кафедри менеджменту

та адміністрування (фото з архіву кафедри)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print