Основні тенденції викладання української літератури актуальні завжди

Карантинна весна не завадила й у цьому навчальному році звернутися до важливих і актуальних питань вивчення літератури в шкільному курсі. Пам’ятаючи про виклики, які стоять перед шкільним курсом української та зарубіжної літератур (імовірність злиття цих дисциплін), фахівці, пов’язані зі словесністю, визначалися з теоретико-методологічними основами шкільного літературного навчання.  

17 квітня 2020 року відбувся (в заочній формі) Восьмий регіональний науково-практичний семінар «Актуальні тенденції викладання української літератури». Організатори семінару – кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету спільно з відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області.

Орієнтовні питання, запропоновані для обговорення учасникам науково-практичного семінару: формування ключових компетентностей учнів засобами літератури; упровадження на уроці літератури наскрізних змістових ліній (за оновленими навчальними програмами 5-9 класів, 10-11 кл.); реалізація компетентнісно-інтегративного  підходу на уроці літератури; розвиток інтелекту, творчих здібностей, естетичного смаку засобами мистецтва слова; збагачення внутрішнього світу людини, формування широкого світогляду на уроках літератури; аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки художнього твору; вивчення української літератури в національному та світовому культурному контекстах; вироблення вміння компетентно та цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному й комунікативному сучасному просторі; візуалізація художнього твору як засіб активізації читацької діяльності; специфіка вивчення поетичного твору; напрямки модернізації процесу викладання художньої літератури в сучасній школі; сучасні прийоми роботи з дослідження образів художнього твору; особливості методики вивчення творчості Ліни Костенко (до 90-річного ювілею письменниці).

До цієї події видані матеріали засідання в 2019 р., а з науково-методичними розробками цьогорічного семінару в друкованому вигляді можна буде ознайомитися на початку наступного навчального року.

Тетяна Свіца, канд. філол. наук, старший лаборант кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print