Освіта для всіх: інклюзивний підхід

Сучасна школа повинна створювати умови для успішного навчання й виховання дітей, які належать до різних етнічних груп і культур, розмовляють різними мовами, мають різні можливості, інтереси тощо. Інакше кажучи, сучасна школа повинна стати інклюзивною. Включення дітей з особливими освітніми потребами у спільноту однолітків вимагає подолання бар’єрів, що заважають їх соціальному функціонуванню та гальмують процес поступового входження в соціальне середовище. Серед бар’єрів на шляху до навчання й повноцінної участі кожної дитини в житті навчального закладу є низька обізнаність учителів шкіл у методичних, організаційних, психолого-педагогічних аспектах супроводу інклюзивної освіти. Частина вчителів не до кінця усвідомлюють суть явища «інклюзивна освіта», слабо орієнтуються в перевагах інклюзивної освіти для всіх учасників освітнього процесу, мають лише загальне уявлення про міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти; відчувають значні труднощі в питаннях організації навчального процесу в інклюзивному класі; не здатні об’єднувати зусилля на шляху до досягнення успіхів у роботі з дітьми; мають неточні уявлення про особливості розвитку та специфіку навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Усе це обумовлює актуальність обговорення проблеми з педагогами на науково-методичних семінарах.
 

Упродовж двох днів (30 листопада та 1 грудня ц. р.) викладачі факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського державного педагогічного університету для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти м. Бердянська, м. Приморська, м. Маріуполя та Бердянського району організували та провели науково-методичний семінар «Освіта для всіх: інклюзивний підхід». Учасники ознайомилися із організаційними засадами запровадження інклюзії в закладах освіти (д.п.н., проф. О. І. Гуренко); питаннями педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (к.п.н., доц. О. В. Ревуцька); дорожньою картою інклюзивного освітнього простору (к.п.н., доц. Н. М. Захарова), індивідуальним навчальним планом та його складовими (к.п.н., ст. викл. Є. Ю. Линдіна). Розглядалися стратегії ефективної взаємодії в інклюзивному класі (к.п.н., доц. Г. О. Лопатіна); психолого-педагогічний супровід дитини з розладами аутичного спектру (к.псих.н., доц. О. В. Сербова)  та особливості розвитку взаємостосунків учнів в інклюзивному класі (ст. викл. Н. М. Анастасова).

Як зазначила декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти професор Лариса Казанцева: «Це не вперше викладачі факультету проводять такі заходи. Вони активні організатори та виконавці наукових форумів, майстерень, конференцій, семінарів, тренінгів, лекцій з питань інклюзивної освіти для освітян Запорізького краю. Їхні напрацювання в галузі інклюзивної освіти опубліковані в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, монографіях, навчально-методичних посібниках. З їх допомогою відбувається упровадження інклюзивної освіти в регіоні».

фото 1 фото 2

фото 3 фото 4

фото 5 фото 6

 

Олена Ревуцька,
завідувач кафедри прикладної психології та логопедії.

Світлини автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print