Педагогічна практика майбутніх учителів початкової освіти в умовах зміненої реальності

Педагогічна практика – це важлива складова частина освітнього процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки майбутніх фахівців із їх практичною діяльністю в закладі вищої освіти, сприяє формуванню творчого відношення майбутнього вчителя початкової школи до педагогічної діяльності.

Так, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету спеціальності 013 Початкова освіта, факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв (декан проф. Людмила Коваль) проходили педагогічну (виробничу) практику на базі закладів загальної середньої освіти України (групові керівники: доц. Тетяна Ніконенко, ст. викл. Крістіна Петрик).

Завдання виробничої (педагогічної) практики як обов’язкової складової професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи – навчити здобувачів творчо використовувати теоретичні знання й практичні вміння в педагогічній діяльності, сприяти опануванню ними сучасними технологіями навчання.

Під час проходження практики в умовах зміненої реальності здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мали можливість самостійно проводити уроки як в онлайн, так і в офлайн форматі, що сприяло становленню кожного в ролі вчителя початкової школи. Вони вчилися оцінювати, аналізувати та проводили уроки відповідно до педагогічних вимог. Також, це була чудова нагода для психологічної адаптації майбутніх фахівців до реальних умов праці в майбутньому.

У сучасних реаліях майбутні вчителі початкової школи повинні були знайти оптимальне рішення і навчитися пристосовуватись до різних життєвих ситуацій: відсутність світла, інтернету, проведення уроків в укриттях, але  й такі виклики не зупиняли, а, навпаки, стимулювали йти вперед і працювати над собою, викликали бажання навчати здобувачів початкової освіти.

Окрім традиційної системи навчання майбутні фахівці опрацювали методику роботи в таких педагогічних проєктах як Інтелект України, Вольдорфська школа, На крилах успіху, Світ чекає крилатих тощо. Діяльність студентів під час проходження виробничої (педагогічної) практики є аналогом професійної діяльності вчителя, вона організовується в реальних умовах роботи закладу загальної середньої освіти. Відповідно, майбутні педагоги мали час і змогу осмислити й проаналізувати соціально-педагогічні явища, ситуації, закономірності й принципи освітнього процесу задля належного опанування досвідом обраної професії.

За матеріалами кафедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print