Перший доктор філософії (PhD) в БДПУ!

14 травня 2021 року в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 18.092.001 Бердянського державного педагогічного університету вперше відбувся захист дисертації на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Мітракової Оксани Олегівни (науковий керівник – Школа Ірина Вікторівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ).

Склад разової спеціалізованої вченої ради: голова – Харлан Ольга Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури та порівняльного літературознавства БДПУ; перший рецензент – Панова Наталя Юріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ; другий рецензент – Салюк Богдана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання БДПУ; перший офіційний опонент – Гальчук Оксана Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка (брала участь у роботі ради дистанційно); другий офіційний опонент – Гребенюк Тетяна Володимирівна, доктор філологічних наук, професор кафедри культурології та українознавства Запорізького державного медичного університету.

Голова спецради Харлан О.Д. на початку засідання наголосила: «У Бердянському державному педагогічному університеті вперше відбувається захист на здобуття ступеня доктора філософії». Здобувачка Мітракова О.О. під час виступу окреслила найважливіші аспекти свого дослідження «Інтерпретація образу Орфея в європейській прозі ХХ століття». Офіційні опоненти підкреслили переваги та закцентували увагу на дискусійних питаннях, які в жодному разі не применшують наукової новизни, теоретичної та практичної значущості дисертації Мітракової Оксани.

Після обговорення та таємного голосування членами разової спеціалізованої вченої ради ДФ 18.092.001 одноголосно було прийнято рішення про присудження Мітраковій Оксані Олегівні ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія.

Бажаємо молодому науковцю успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

Науковий відділ


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print