Підсумки інтенсивної самоосвіти викладачів кафедри прикладної психології та логопедії у незвичному 2020 році

На якому б етапі життєвого та професійного шляху не знаходився викладач, він ніколи не зможе вважати свою освіту завершеною, а свою професійну концепцію остаточно сформованою. Викладачі повинні постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію, забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності. Саме тому провідною формою вдосконалення педагогічної майстерності та професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої діяльності, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу стає самоосвіта.

Самоосвіта потребує самостійно здобувати нові фахові знання через опрацювання наукової літератури, підготовку публікацій та виступів на наукових конференціях, розробку методичного забезпечення дисциплін, які проводить викладач, а також удосконалювати знання, уміння і навички у галузі педагогіки вищої школи.

Найпотужнішими здобутками у незвичному 2020 році викладачів кафедри прикладної психології та логопедії д.пед.н., проф. Микола ЄФИМЕНКО, к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, ст. викладач Ганна МИЦИК, к.психол.н., доц. Ганна СИЗКО, к.психол.н., доц. Тетяна СУЩИНСЬКА, ст. викладач Наталя АНАСТАСОВА стали публікації у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор.

Похвалитися публікаціями у монографіях «The psychological health of the personality and society: the challenges of today», «Education during a pandemic crisis: problems and prospects» польського академічного видавництва Вищої школи управління і адміністрації в Ополє можуть к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА, к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА, к.психол.н., доц. Наталя ЦИБУЛЯК, к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, к.психол.н., доц. Ольга СЕРБОВА, к.психол.н., ст. викладач Ганна МИЦИК, асист. Марія ЗВЕРЯКА та в монографії «Erbe der europäischen wissenschaft: erziehung und pädagogik, psychologie und soziologie», виданої у Німеччині к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА, к.пед.н.,  к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, к.психол.н., доц. Олена СТАРИНСЬКА.

Активно відбувалося і поповнення арсеналу фахових видань науковцями кафедри д.пед.н., проф. Микола ЄФИМЕНКО, к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА, к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, к.психол.н., доц. Ганна СИЗКО, та публікаціями за результатами участі у міжнародних конференціях, конгресах та інших наукових заходах (івентах) викладачами кафедри к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА, к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, ст. викладач Наталя АНАСТАСОВА, к.психол.н., доц. Наталя ЦИБУЛЯК, к.психол.н., доц. Тетяна СУЩИНСЬКА, к.психол.н., доц. Олена СТАРИНСЬКА.

Не стало на заваді самоосвіті, підвищенню кваліфікацій, стажуванню для викладачів кафедри запровадження карантинних умов, оскільки багато заходів відбувалося онлайн, що дало змогу взяти участь у чималій кількості івентів. Це конференції, конгрес, навчальні вебінари, інтенсиви, підвищення педагогічної кваліфікації, фестивалі, літня школа, семінари, практикуми, тренінги, форуми, стажування, онлайн навчання, тренінг для освітніх тренерів, онлайн-курс з англійської мови, онлайн-проєкт, тренінг-курс, проект, онлайн марафон, курс лекцій тощо. Участь науковців у всіх заходах підтверджено сертифікатами. Найактивнішими учасниками різних заходів були к.пед.н., доц. Ганна ЛОПАТІНА, к.пед.н., доц. Олена РЕВУЦЬКА,к.пед.н., доц. Євгенія ЛИНДІНА, к.психол.н., доц. Наталя ЦИБУЛЯК, к.психол.н., доц. Ольга СЕРБОВА, ст. викладач Наталія КЕДА, ст. викладач Наталя АНАСТАСОВА.

Отже, сучасний викладач має бути спроможним до саморозвитку та самовдосконалення в ситуації, яка постійно змінюється, готовим до якісної реалізації знань умінь та навичок у професійній діяльності та спрямувати свою діяльність на формування наукового мислення, розвиток внутрішньої особистої потреби у постійному саморозвитку, самоосвіті впродовж усього життя.

Результати самоосвіти викладачів кафедри прикладної психології та логопедії та доцільно включити до змісту освітніх компонент освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print