Підвищення кваліфікації для реалізації ОП «Соціальна педагогіка»

Під час карантину викладачі кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти використовують час із користю для професійного розвитку та самовдосконалення.

Так, зокрема Анастасія Попова, старший викладач кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти, пройшла онлайн курс «Діалог та медіація: Шлях до порозуміння» на освітній платформі Prometheus.

Метою курсу було оволодіння знаннями та навичками щодо пошуку кроків до порозуміння, особливостей подолання конфліктів та розробки власного алгоритму ефективного діалогу.

Актуальність даного курсу полягає у тому, що викладачі належать до типу професії «людина-людина», де ефективне і конструктивне спілкування із різною аудиторією – важлива складова успішності професійної діяльності. Не виключенням є і різні конфліктні ситуації, які викладачі повинні вміти вирішувати із максимальною користю для всіх сторін конфлікту. Адже, можливість віднайти діалог та спільну мову навіть у найскладнішій ситуації – це поєднання кількох надзвичайно важливих сфер: дипломатії та культури, конфліктології та медіації, історії та мистецтва. Відповідальний крок на зустріч іноді надзвичайно важкий, але як саме його треба зробити та хто має його зробити першим? – це важливі знання і навички, які кожен повинен вміти застосовувати у своєму житті.

До того ж, користь цього курсу полягає у тому, що Анастасія Попова викладає дисципліну «Медіація в соціальній сфері» на другому (магістерському) рівні вищої освіти та зможе використати отриману інформацію для вдосконалення теоретичних і практичних складових освітньої компоненти. До того ж, за вимогами акредитації освітніх програм викладачі повинні мати підтверджене сертифікатом, дипломом, науковими доробками право викладати ту чи іншу дисципліну. Тому, карантин – це можливість витратити вивільнений з дороги на роботу час на корисні знання, які сприятимуть професійному вдосконаленню, саморозвитку та якісній професійній діяльності.

Посилання на онлайн-курс (можливо стане у нагоді):

https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1%3APrometheus%2BMEDIATE101%2B2020_T1/

За матеріалами кафедри соціальної роботи та інклюзивної освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print