Підвищення кваліфікації викладачів – шлях до удосконалення освітньо-професійних програм здобувачів вищої освіти

На першому серпневому засіданні кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету звітувалися професор кафедри Ірина Глазкова, доцент Оксана Каліберда, які проходили стажування на кафедрі прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (завідувач – професор Наталя Леміш) з 17 травня 2021 року по 25 червня 2021 року та доцент Ірина Шиманович, стажування якої відбувалося на кафедрі лінгводидактики та іноземних мов (завідувач – професор Світлана Шандрук) Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з 24 травня 2021 року по 30 червня 2021 року. Мета стажування полягала в оновленні та поглибленні фахових, науково-методичних компетентностей, підвищенні результативності наукової роботи.

За результатами стажування:

  1. Вивчено досвід організації навчально-методичної роботи кафедр прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу НПУ Драгоманова і кафедри лінгводидактики та іноземних мов ЦУПУ Винниченка.
  2. Проаналізовано зміст освітньо-професійних програм спеціальностей 014.021 Середня освіта (англійська мова і література) та 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Впроваджено найкращі практики при удосконаленні та перегляді освітньо-професійних програм «Середня освіта (англійська мова і література)», «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)», «Середня освіта (Мова і література (англійська))».
  3. Удосконалено зміст дисциплін, що викладаються на кафедрі іноземних мов і методики БДПУ (технології навчання іноземних мов, країнознавство Великої Британії і США, методика навчання іноземних мов, стилістика англійської мови, англійська мова тощо).
  4. Доповнено каталог вибіркових дисциплін кафедри іноземних мов і методики викладання (Грантрайтинг, Теорія і практика мовного тестування, Англійська мова: минуле, сьогодення, майбутнє, Англомовне академічне письмо).

Текст і фото: Ірина Шиманович, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print