Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітніх програм «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії»

Здобувачі вищої освіти освітньо-професійних програм «Біологія та Здоров’я людини. Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії» під керівництвом викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації Бердянського державного педагогічного університету залучені до науково-дослідної роботи.

Для забезпечення досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання, передбачених освітніми програмами «Біологія та Здоров’я людини. Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії», викладачі кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації активно залучають студентів до наукової роботи, проводять спільні наукові дослідження.

Так, завідувач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітаціїБердянського державного педагогічного університету доктор педагогічних наук, професор Світлана Хатунцева та здобувач вищої освіти Євген Савін взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти» 26–27 листопада 2020 року, яка відбулась на базі кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету (тема «Індивідуалізація та диференціація навчання»).

Доцент, кандидат педагогічних наук Світлана Кара разом зі стейкхолдерами Наталією Акєнтьєвою і Людмилою Пилипенко та здобувачкою вищої освіти Аліною Бистровою підготували статтю на тему: «Формування особистості сучасного вчителя біології в процесі професійної підготовки» та представили її на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти».

Старша викладачка кафедри Ірина Расторгуєва зі здобувачем вищої освіти Альбертом Гатіловим опублікувала статтю «Використання методики програми Learning Breakthrough (Balametrics) на корекційних заняттях для дітей з сенсорними порушеннями». З матеріалами конференції можна ознайомитися за адресою: https://bdpu.org.ua/wp-nt/uploads/2020/12/Materialy_konferentsii_2020.pdf

Доцент, кандидат біологічних наук Віталій Гнатюк зі здобувачем вищої освіти Русланом Сухарєвим виступили на конференції зі статтею «Екологічні чинники динаміки росту популяції aurelia aurita та rhizostoma pulmo в Азовському морі» (Science. Innovation. Quality: 1st International Scientific-Practical Conference SIQ 2020, December 17–18th, 2020: Book of Papers. Berdyansk : BSPU, 2020. P.190–192)

Старший викладач кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації кандидат педагогічних наук Наталя Пшенична та здобувачка вищої освіти Юлія Саричева взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній (дистанційній) конференції «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку» (загальний обсяг – 8 годин), що була проведена 30 листопада 2020 року на кафедрі хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Тема доповіді: «Міжпредметна інтеграція природничих дисциплін як запорука формування ключових та предметних компетентностей учнів».

17–18 грудня 2020 року у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Наука. Інновації. Якість» взяли участь доцент, кандидат хімічних наук Людмила Кравченко разом із здобувачкою вищої освіти освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії» Дариною Андреєвою, представивши результати досліджень на секції «Біологія та науки про життя» на тему: «Природні лікувальні чинники в практиці фізичного терапевта» (Наука. Інновації. Якість: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 грудня 2020 р.): збірник статей. Бердянськ: БДПУ, 2020.С. 279–282). У роботі розглянуті основні природні лікувальні чинники, які складають основу кліматотерапії, бальнеотерапії і пелоїдотерапії та проаналізовано можливості їх застосовування у сфері фізичної реабілітаційної медицини в умовах Бердянська. У ході конференції учасники пройшли навчання за циклом семінарів (обсягом 15 академічних годин) і отримали відповідні сертифікати

Результатом співпраці старшої викладачки кафедри біології, основ здоров’я та фізичної реабілітації Анастасії Єфімової та студентки першого курсу освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія у травматології та ортопедії» Єви Дніпровської стала участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості в системі неперервної професійної освіти». Також опубліковано тези доповідей на тему: «Теоретичний зміст компонентів професійної фахової підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації».

Органічне поєднання освітньої та наукової діяльності сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

За матеріалами кафедри біології,

основ здоров’я та фізичної реабілітації

Бердянського державного педагогічного університету


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print