Проблеми НУШ вирішуючи

Реформування освіти в Україні зумовлено модернізацією українського суспільства в контексті світових тенденцій. Тому й постало питання про необхідність трансформувати освіту саме з початкової ланки.

Організація роботи курсів підвищення кваліфікації учителів є одним із напрямів діяльності викладачів катедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв щодо імплементації в освітній процес ключової реформи Міністерства освіти і науки України «Нова українська школа».

Згідно плану курсів для вчителів ЗЗСО щодо впровадження Концепції «Нова українська школа» 19 лютого ц.р. професоркою катедри початкової освіти Людмилою КОВАЛЬ (деканка ФППОМ) було представлено сучасний урок математики за різними методичними системами. Учителі мали можливість відпрацювати кожен етап уроку з урахуванням основних тенденцій його оновлення, а саме: своєрідне зняття «предметних бар’єрів» між дисциплінами різних циклів, унаслідок чого урок стає інтегрованим;використання «активних» методів навчання, що дозволяють залучати молодших школярів у процес активної освітньої діяльності;«суб’єкт-суб’єктна» взаємодія учнів, діалогічність уроку, можливість прояву власної позиції тощо;технологізація уроку як у вузькому значенні – використання інформаційних технологій, так і в широкому – застосування різних освітніх технологій; формування загальнонавчальних компетентностей тощо.

Старшою викладачкою катедри початкової освіти Тетяною НІКОНЕНКО з учителями було проведено практичне заняття «Особливості навчання математики в умовах Нової української школи». Під час якого вони мали змогу в активній формі познайомитися з новими методами та формами роботи на уроках математики в початковій школі, зокрема технологією «Рахункові палички Кюїзенера», особливостями роботи з геобордом та ротаційною моделлю «Щоденні 3». Окрім того було зроблено акцент на формувальному оцінюванні як однієї з умов ефективної реалізації реформування українського освітнього простору. Наразі таке оцінювання активно використовується вчителями, зокрема в початковій школі, в межах реалізації реформи «Нова українська школа».

Доцентка Лада ЧЕМОНІНА познайомила фахівців-практиків у галузі початкової освіти з артпедагогічними технологіями формування мовно-літературної компетентності молодших школярів і технологією розвитку зв’язного мовлення учнів засобами мультимедіа. Протягом двох пар учителі початкової школи не тільки дізнавалися про нові підходи до здійснення мовної та літературної освіти, але й активно долучалися до виконання творчих завдань із використанням сучасних технологій навчання (інтерактивних, ігрових, інформаційно-комунікаційних, розвитку критичного мислення тощо).

Доценткою Ларисою Поповою було представлено вимоги до сучасного сертифікування освітньої діяльності вчителів за новими вимогами НУШ, оскільки викладачем вже було проведено декілька моніторингів діяльності фахівців-практиків.

Доценткою катедри психології  Ольгою ФРОЛОВОЮ було проведено заняття «Розвиток емоційного інтелекту дитини методами арт-терапії». Слухачі курсів ознайомилися з новими інструментами для розвитку емоційного інтелекту здобувачів початкової освіти. Запропоновані завдання з використання ґудзиків та метафоричних асоціативних карток допоможуть у цікавій формі розвинути в учнів емпатію як здатність відчувати стан іншого і співпереживати. Крім того, застосування таких методик сприятиме розвитку вмінню учнів розрізняти власні емоції та керувати ними.

Старшою викладачкою катедри початкової освіти Ольгою КАЧЕРОВОЮ вчителям було запропоновано декілька сучасних технік малювання та нові прийоми розвитку творчих здібностей учнів. Основне завдання – активізація самостійної та колективної роботи, тренування пам’яті та уваги за допомогою певних вправ. Передбачувані практичні дії на уроках мистецтва допомагають тренувати в собі здатність висвітлювати яскраві наочні  образи; розвивати образно-просторове мислення, арт-терапевтичні властивості; розкривати сутність інтеграції в мистецькій освіті; основні складові інтегрованого курсу «Мистецтво».

Згідно з концепцією Нової української школи вчитель формує учня-дослідника, здатного до власних пошуків, відкриттів у навколишньому середовищі (курс «Я досліджую світ»). У цьому контексті опанування природознавчим матеріалом молодшими школярами ефективно здійснюється через дослідницьку діяльність, а саме через проєкти та виготовлення лепбуків (lapbook). Найкраще діти засвоюють інформацію в ігровій формі. Такий спосіб подачі інформації як lapbook мало відомий у нашій країні, хоча користується заслуженою популярністю за кордоном. За своєю суттю lapbook – це інтерактивна книга, зроблена своїми руками. Найчастіше вона оформлюється у вигляді картонної папки, всередині якої кишеньки з різноманітними завданнями, світлини та багато іншого. Учні не тільки зосереджуються над матеріалом, а й при підготовці відповідної інформації можуть розмальовувати, вирізати, складати пазли.

Під керівництвом професорки Алли КРАМАРЕНКО вчителі власноруч виготовили lapbook з теми «Будь другом природі!», що відповідає на сучасні запити екологізації освітнього простору в початковій ланці освіти. Разом з тим вони мали змогу проаналізувати урок на тему «Материки планети» із виготовленням lapbook, який проводили майбутні вчителі початкової школи під керівництвом доцентки Катерини СТЕПАНЮК та професорки Алли КРАМАРЕНКО на базі ЗОШ №16.

Учителі початкових класів отримали базові розробки з виготовлення lapbook (курс «Я досліджую світ»), поповнивши власні методичні скарбнички.

У рамках програми підвищення кваліфікації учителів початкової школи доценткою катедри початкової освіти Катериною СТЕПАНЮК було проведено практичне заняття «Організація освітнього простору Нової української школи засобами початкової дизайн-освіти». Учителі в інтерактивній формі мали змогу ознайомитися зі змістовим наповненням технологічної освітньої галузі, яка реалізується в НУШ через навчальний предмет «Дизайн і технології».

На занятті було організовано роботу над створенням інтелект-карт поняття «проєктно-технологічна діяльність здобувачів освіти», що сприяло більш глибокому розумінню місії технологічної освіти в початковій школі.

За матеріалами катедри початкової освіти


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print