Професійно спрямовані зустрічі стейголдерів зі здобувачами вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта

Для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освітньої програми «Логопедія. Спеціальна психологія» та другого бакалаврського рівня освітньої програми «Спеціальна освіта» викладачем кафедри прикладної психології та логопедії Наталею АНАСТАСОВОЮ були організовані серії зустрічей із практикуючими вчителями-логопедами, дефектологами міста Бердянська.

Під час першої зустрічі з вчителем-логопедом, дефектологом ЗДО №20 «Червоний капелюшок» Головіною Оксаною Володимирівною були презентовані та розкриті питання кінезіології в практичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Під час лекції Оксана Володимирівна активно долучала здобувачів до цілеспрямованої роботи (відпрацювали різні види вправ: розтягування, дихальні, окорухові, для розвитку дрібної моторики, самомасаж, на релаксацію). Також була визначена попередня роботу перед виконанням вправ та розкриті особливості використання кінезіологічних вправ на логопедичних та дефектологічних заняттях. Це спрямувало здобувачів вищої освіти до більш активного використання теоретичних напрацювань у практичній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Друга зустріч із логопедом педiатричного вiддiлення дитячої полiклiнiки КНП БМР “БТМО” Вержиковською Дариною Сергіївною була проведена лекція з дисципліни «Нейропсихолінгвістика» за темою «Механізми сприйняття та розуміння мовлення». Дариною Сергіївною були представлені основні моделі сприйняття мовлення та визначено модель, яка більш доречно відображає, на думку практика, процес сприйняття звуків та слів. Були визначені рівні розуміння мовлення під час слухання усного тексту, наведені яскраві приклади проявів порушення сприймання та розуміння мовлення дітьми та дорослими; розкрито значення впливу механізмів сприйняття та розуміння мовлення на подальшу соціалізацію та життєдіяльність людей. Зустріч відбулася в форматі питання – відповідь, що дозволило долучити студентів до активного обговорення актуальності зазначеної проблеми.

Такі зустрічі із спеціалістами – практиками доводять, що науково обґрунтована ланка вищої освіти тісно взаємообумовлюють одна одну та переплітаються з практичною діяльністю спеціалістів. Такі заходи спрямовують здобувачів вищої освіти на підвищення фахової орієнтації, ще вищу зацікавленість професією, мотивують та націлюють на подальшу професійну та активну діяльність.

Наталя АНАСТАСОВА,

старший викладач кафедри

прикладної психології та логопедії


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print