Провідницький дискурс у літній онлайн-школі

З 6 по 8 липня 2021 року відбулися заняття у першій міжнародній літній науковій онлайн-школі «Адаптивні процеси в освіті» (керівник – професор Галина Єльникова). До оргкомітету школи від Бердянського державного педагогічного університету увійшли професор кафедри менеджменту та адміністрування Василь Крижко та доктор педагогічних наук Сергій Немченко.

Літня онлайн-школа об’єднала роботу п’яти заходів: літньої наукової школи ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», науковий дискурс Бердянського державного педагогічного університету з проблем провідництва в освіті, презентацію досягнень науковців та здобувачів вищої категорії Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, літньої школи молодого вченого ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та наукові мандри із зарубіжжя (Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, м. Мінськ, Республіка Білорусь; Інститут педагогіки, Гуманітарно-Природничого Університету ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов, Республіка Польща; Університет Аурела Влаіку в Араді, Румунія).

Активну участь у конференції взяли викладачі кафедри менеджменту та адміністрування, вперше презентованого Науково дослідного інституту провідництва в освіті. Про результати власних наукових пошуків доповіли: професор Василь Крижко – «Феноменальне провідницьке в сучасних авторських педагогічних технологіях», доцент кафедри Ольга Старокожко – «Становлення парадигмального ландшафту освіти України», доцент Сергій Немченко – «Резонансне управління в освіті», аспірант Сергій Лисаков – «Проблеми реактивації провідництва в освіті України», аспірантка Юлія Кондратенко – «Управлінський зміст категорії «управління розвитком освіти». Літня школа продемонструвала високий рівень наукових пошуків та оригінальність ідей представників Бердянського державного педагогічного університету.

Сергій Немченко,

кафедра менеджменту та адміністрування


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print