Приємні спогади організації освітнього процесу за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

В умовах становлення національної економіки, активізації інвестиційних й інноваційних зв’язків, розвитку міжнародних зв’язків діяльність страхових компаній набуває все більшого значення у фінансовій системі держави. Основною функцією страхування є забезпечення захисту. Ефективне функціонування страхового ринку є базисом фінансової безпеки.

Поряд з цим, існуючу нестабільність розвитку вітчизняного страхового ринку частково можна пояснити проблемами у діяльності страхових компаній, пов’язаними з низьким рівнем платоспроможності й ліквідності, управління ризиками та корпоративного управління. Це робить вітчизняний страховий ринок непрозорим та неконкурентним.

Одним з визначальних чинників розвитку страхового ринку є наявність висококваліфікованих фахівців у галузі страхування. Тому, сьогодні вкрай важливим є співпраця закладів вищої освіти з представниками страхового ринку. Це надає можливостей з однієї сторони ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним станом та перспективами діяльності страхових компаній, а з іншої сторони – закладам вищої освіти підготувати фахівців, яких потребує на даний час страховий ринок.

Така співпраця налагоджена Бердянським державним педагогічним університетом, зокрема кафедрою економіки, підприємництва та фінансів, з представниками страхових компаній м. Бердянська.

Так, протягом вересня-жовтня 2020 року було проведено ряд практичних занять з дисциплін «Актуарні розрахунки» й «Страхові послуги» к.е.н., доцентом кафедри економіки, підприємництва та фінансів Наталею Кірковою для здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування». Базою проведення захоплюючих практичних занять стали такі потужні представники вітчизняного страхового ринку на території м. Бердянська, як Акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС», Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА». Під час проведення занять здобувачі мали змогу познайомитися на практиці з принципами організації страхового бізнесу, найбільш актуальними видами страхування й перспективами їх розвитку, зі сферою застосування страхових послуг у сучасних реаліях; обчисленням фінансово-економічних показників у страховій справі, побудовою економіко-математичних моделей розрахунків страхових премій, запасів та резервів; фінансовими основами страхової діяльності; значенням маркетингу та реклами у страховому бізнесі.

Отже, спільна робота із стейкхолдерами додала додаткової зацікавленості здобувачам вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування», більшої практичної забарвленості у знаннях.

Особливу вдячність хочемо виразити директору РЦП Бердянської Запорізької регіональної дирекції Акціонерного товариства «Страхова Група «ТАС» – Дмитру Самодєлову, яким під час проведення занять було надано необхідну практичну інформацію щодо особливості процесу страхування на рекреаційних територіях.

За матеріалами кафедри економіки, підприємництва та фінансів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print