Пташки відлітають у доросле професійне життя або Завершено підсумкову атестацію здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія денної та заочної форм навчання!

Карантин! Дистанційне навчання! Відсутність умов для підтримки «хореографічної форми»…. Здавалося багато причин, щоб підсумкова атестація пройшла формально. Але випускники денної та заочної форм навчання продемонстрували високий рівень підготовки і підтвердили, що Бердянський державний педагогічний університет готує високопрофесійних фахівців. Тиждень роботи в танцювальних аудиторіях і чітко побудовані академ-покази з класичного та народно-сценічного танців, поставлені балетмейстерські роботи (масові форми) та підготовлені фітнес-комплекси різної спрямованості. Адже обрана професія передбачає володіння навичками командної роботи і вмінням керувати часом.

«Не шукайте причини, а знаходьте можливість» – завжди наголошує завідувачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Олена МАРТИНЕНКО. Тому студенти-хореографи, застосовуючи всі сформовані за період навчання компетентності, на високому рівні продемонстрували підсумкові результати навчання за ОП «Хореографія. Фітнес».

Екзаменаційну комісію з підсумкової атестації очолив заслужений артист України, художній керівник академічного фольклорного хореографічного ансамблю «Славутич» Юрій ДУЗЕНКО (м. Дніпро).

Здобувачі І рівня вищої освіти продемонстрували виконавську, балетмейстерську, методичну, тренерську компетентності, фахові знання та професійні навички та організаційні здібності. Виявилося, що хореографи вміють не лише танцювати, а й співати, вести концертну програму, креативно мислити під час розробки сценарію здачі балетмейстерських постановок.

Ми горді своїми випускниками!

Достойний випуск здобувачів ОП «Хореографія. Фітнес»!

Дякуємо Вам! Будьте щасливі та успішні!

За матеріалами та світлинами

кафедри теорії та методики

навчання мистецьких дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print