Реалізація цілей сталого розвитку України Бердянським державним педагогічним університетом

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку під час Саміту підсумковим документом «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку.

Враховуючи Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року, місія, бачення, пріоритети розвитку Бердянського державного педагогічного університету спрямовані на реалізацію цілей сталого розвитку України з метою забезпечення цілісної освіти, збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку нашої держави. Зазначені пріоритети відображено в нормативній базі університету, зокрема в Статуті БДПУ, Стратегії розвитку та положеннях університету.

Детальніше на сайті БДПУ за посиланням: https://bdpu.org.ua/tsili-staloho-rozvytku/

За матеріалами відділу соціально-гуманітарної та виховної роботи


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print