ШВИДКОПЛИННИЙ РУХ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДУМКИ

На початку нинішнього року побачила світ колективна монографія кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій «Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм» (автори – Марія Греб, Світлана Глазова, Олена Колінько, Богдана Салюк, Світлана Корнієнко). Наукова праця є результатом роботи викладачів над комплексною темою кафедри.

Автори монографії звертаються до різних аспектів вивчення мов та літератур, що засвідчує рух дослідницької думки в напрямку сучасних наукових парадигм (компаративістика, прагматика, синтагматика та соціолінгвістика). Запропонований новітній підхід дає можливість розширити обрії філологічної науки.

Видання може бути корисним для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, фахівців у галузі мовознавства та літературознавства, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл.

Марія Греб,

завідувач кафедри.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print