Співробітництво викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації з закладами освіти

Модернізація освітнього процесу, зміна вимог до всіх його учасників скеровує педагогічних працівників до пошуку та реалізації таких технологій навчання, які б викликали зацікавленість здобувачів освіти до навчання, мотивували їх до вивчення предметів, викликали бажання розвиватися. За вимогами концепції Нової української школи повинні бути змінені підходи до викладання навчальних предметів, які надали б можливість перейти від заучування матеріалу до його практичного використання.

Співробітництво викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації з закладами освіти продовжується. Так, 26 листопада 2020 року відбувся майстер-клас «Шкіра людини, її функції. Визначення рівня рН». Під час відеоконференції обговорювались особливості морфофункціональної організації шкіри людини, її функції, визначався рівень безпечного рН косметичних засобів та їх вплив на шкіру.

На віртуальній зустрічі викладачів кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації, здобувачів вищої освіти БДПУ спеціальностей Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Середня освіта (Здоров’я людини) та вчителів КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської селищної ради Оксани Волошиної та Віри Корвегіної було обговорено нові методики викладання природничих наук, що особливо актуально під час прохождення здобувачами вищої освіти виробничої практики.

Учасники майстер-класу відзначили цінність таких зустрічей, адже вони сприяють формуванню здатності до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду, сприяють засвоєнню сучасних освітніх технологій та методики, вчать керуватися в педагогічній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

Учасниками відеоконференції було продемонстровано можливості цифрової лабораторії Vernier, які можна застосовувати під час вивчення освітніх компонент, зокрема генетики, ботаніки, зоології, екології тощо. Вчителем біології Оксаною Волошиною та вчителем хімії Вірою Корвегіною продемонстровано роботу віртуальних лабораторій з хімії MolView, було проведено хімічні експерименти по визначенню рівня рН косметичних засобів з використанням цифрової лабораторії Vernier. Тема зустрічі якнайкраще сприяла реалізації міждисциплінарних зв’язків, оскільки дозволила поєднати між собою теоретичні знання з анатомії і фізіології, хімії, біохімії, генетики, гігієни із практичним їх застосуванням. Такий формат сприяє формуванню у майбутніх педагогів здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення й теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів, застосовувати методи й засоби навчання предмета для розвитку здібностей учнів, формувати в учнів позитивну мотивацію до навчання тощо. Вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя цікаво!

Щиро дякуємо всім учасникам заходу, зокрема Оксані Волошиній та Вірі Корвегіній за цікавий біологічний івент і бажаємо творчої наснаги!

За матеріалами

кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print