ТІСНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗІ ШКОЛОЮ

Соціально-гуманітарний факультет БДПУ має давні й досить тісні стосунки з вчителями історії міста, серед яких значну частину складають випускники факультету.

Тому не дивно, що новий, 2013-й рік розпочався з приємної події – презентації наукової монографії вчених БДПУ «Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі» на засіданні методичного об’єднання вчителів історії 9 січня у стінах ЗОШ №16. Перед учителями виступили викладачі кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом і методики навчання суспільствознавчих дисциплін. Професор К. Баханов розповів про задум і структуру роботи, сутність компетентнісного підходу та механізм його запровадження у практику навчання історії в школі. Доцент Н. Вєнцева зупинилася на ролі дискусії у формуванні в учнів предметної компетентності. Доцент В. Мирошниченко поділився своїми міркуваннями щодо використання проектної технології з метою розвитку в учнів історичної компетентності. Доцент А. Федчиняк на прикладах вивчення історії повсякденності продемонстрував механізми впровадження компетентнісного підходу. Вчителі з великою увагою слухали науковців, занурюючись у зміни мультимедійних презентацій. Особливий інтерес зустрічі додавав той факт, що вчителі історії протягом п’яти років працювали над темою впровадження компетентнісного підходу на уроках історії і тепер мали змогу порівняти власні напрацювання з результатами, отриманими науковцями.

Наприкінці презентації професор К. Баханов подарував учителям міста монографію та посібник «Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного підходу», електронну версію монографії та мультимедійну презентацію.

Катерина Гунченко,

лаборант кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print