Цінний подарунок

  Інститут енциклопедичних досліджень НАН України презентував кафедрі української мови та славістики словники серії “Словникова спадщина України” та “Українська граматична класика”: “Словник української мови” (2017), “Словник ділової мови” (2018), “Українсько-російський словник” (2018), “Словник технічної термінології” (2019).

Як відомо, словники вважають квінтесенцією накопиченого людством досвіду, підґрунтям пізнавальної діяльності людини. У межах окремої культури лексикографічні праці є чинником формування національної свідомості та самобутності, збереження мови народу, духовного збагачення нації, що є надзвичайно актуальним для нашого зрусифікованого регіону. Відновлення української словникової класики дуже своєчасне, адже словники створювалися в період утвердження нової Української Держави в 20–30-і рр. ХХ ст. і мали на меті сформувати українськомовний простір, дистанційований від російськомовного, утворити нові засоби номінації в опорі на українські мовні ресурси.

Названі словники  є значним внеском у розвиток та підтримку нашого закладу вищої освіти. Оскільки кафедра української мови та славістики забезпечує викладання різних дисциплін не лише для студентів-філологів, для яких словники є настільними книгами, а й для всіх інших факультетів, де читаються курси “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Культура української мови”, то “Словник технічної термінології”, “Словник ділової мови”, “Українсько-російський словник” та інші стануть неоціненним джерелом інформації про літературну норму на всіх рівнях мови, допоможуть викладачам сформувати українськомовний науковий, технічний і навчальний простір, студентам – поглибити знання законів будови української мови, відчути її стильове різноманіття, а відтак – вільно володіти державною мовою у своїй професійній діяльності.

Звертаємо особливу увагу на те, що видані репринтно на папері словники, на відміну від електронних, є джерелом надійної інформації, тому роботу з їх перевидання варто продовжувати, адже володіння лексикографічною культурою сприяє розвиткові національної культури українського народу, розширенню сфери вживання української мови як державної, розвиткові національного та культурного інформаційного простору.

Кафедра щиро вдячна Богуславській Лесі Олександрівні та громадській організації “Ротарі клуб Київ Сіті” за надану можливість опановувати здобутки української лексикографії та залучати до лексикографічного наукового пошуку сучасну молодь.

 

Валентина Юносова, декан факультету філології та соціальних комунікацій,
доцент кафедри української мови та славістики


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print