У царині свята науки

У рамках загально університетських святкувань Днів науки викладачі кафедри соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти презентували колективну монографію «Професійна підготовка соціального педагога (теоретико-практичний аспект)» в колі студентів – майбутніх соціальних педагогів, викладачів інституту та практичних працівників соціально-педагогічної сфери. Монографія є результатом роботи викладачів кафедри соціальної педагогіки над комплексною темою «Системний підхід до професійного і особистісного становлення майбутнього соціального педагога в умовах вищого навчального закладу».

У виданні висвітлено особливості професійної підготовки соціального педагога з огляду на сучасні освітні парадигми та соціокультурні умови, розглянуто актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності та шляхи їх розв’язання.

Так, у першому розділі розкриті методологічні засади сучасної професійної підготовки соціального педагога (к.пед.н., професор Володимир Котляр). У другому розділі висвітлено продлему підготовки соціального педагога до різновекторної професійної діяльності (к.пед.н., доцент Наталя Захарова). Третій розділ розкриває особливості запровадження полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів у сучасних соціокультурних умовах (к.пед.н., доцент Ольга Гуренко). У четвертому розділі представлені сучасні підходи до розв’язання актуальних соціально-педагогічних проблем (к.пед.н., доцент Марина Мішечкіна, старший викладач Ірина Сизоненко, асистенти – Катерина Петровська та Ольга Величко, соціальний педагог Марта Іванова, старший викладач Анастасія Тургенєва).

…Особливий інтерес викликав семінар-практикум для молодих викладачів «Тренінг як інтерактивна форма навчання у вищій школі», який провели старші викладачі кафедри соціальної педагогіки Анастасія Тургенєва та Ірина Сизоненко для викладачів початківців БДПУ. Крім теоретичного висвітлення проблеми тренінгу, його особливостей та структури, була розкрита методика проведення тренінгового заняття у ВНЗ. Учасники семінару мали змогу відчути себе учасниками тренінгу та на практиці опанували різні види тренінгових вправ, які слід використовувати викладачам початківцям в організації різних форм навчання студентів.

Плідною виявилася робота студентів ІСПКО БДПУ та таганрозьких гостей в секції «Соціальна педагогіка» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Наталі Захарової. Були представлені доповіді з актуальних проблем соціально-педагогічного змісту…

Отримали нагороди та грамоти за 1 місце студентка магістратури Ольга Заблодська «Відеолекторій як метод профілактики суїцидальної поведінки серед учнівської молоді», за 2 – студентка магістратури Ніна Удовенко «Подолання соціальних конфліктів у підлітків за допомогою тренінг-курсу», а за 3 місце студентка четвертого курсу Олена Матєва «Волонтерство як соціально-педагогічний феномен». Всі гості були нагороджені грамотами від імені ректора Вікторії Зарви за активну участь у Днях Науки БДПУ.

…Завершальним заходом до Днів Науки став науковий семінар «Запровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх соціальних педагогів», організатором якого виступили викладачі кафедри соціальної педагогіки.

Обговорення набули такі положення:

Професійна підготовка соціального педагога як процес формування професійної спрямованості особистості, засвоєння нею сукупності теоретичних знань, вироблення практичних умінь і навичок, накопичення досвіду, наслідком чого є готовність до виконання соціально-педагогічної діяльності.

До важливих напрямків професійної підготовки соціального педагога слід віднести такі: підготовка фахівців соціально-педагогічної галузі до роботи в умовах інклюзивного навчання, в закладах інтернатного типу, спеціалізованих закладах соціальної підтримки дітей та молоді (соціальний притулок, соціально-реабілітаційний центр), у навчальних закладах та інші.

Модель професійної підготовки соціального педагога до роботи з вихованцями притулку та центру соціальної реабілітації виступає провідним системоутворюючим елементом певної концепції, що виконує функції орієнтира для професійної підготовки.

Одним із нових напрямків професійної підготовки соціальних педагогів є підготовка їх до роботи у поліетнічному середовищі. Процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до діяльності в полікультурному середовищі як модель їхньої полікультурної освіти.

Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах як один із важливих напрямків роботи соціального педагога в поліетнічному колективі.

Підготовка соціального педагога до правової соціалізації дітей-сиріт у загальноосвітній школі-інтернаті.

Робота з неформальними дитячими та молодіжними об’єднаннями як соціально-педагогічна проблема.

Шляхи розв’язання проблем формування творчої особистості, розвитку індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення самореалізації кожного вихованця.

Проблема розробки змісту соціально-педагогічної роботи у професійно-технічних навчальних закладах та формування в учнів соціально-активної позиції.

Під час обговорень члени кафедри дійшли спільного висновку, що необхідність якісної професійної підготовки соціальних педагогів обумовлена об’єктивною потребою в спеціалістах, які б володіли сучасними технологіями соціально-педагогічної роботи, були б здатними до компетентного, своєчасного та ефективного розв’язання проблем клієнтів.

Отже, Дні Науки у БДПУ – це справжнє свято у науковій царині не лише для студентів, а й всього викладацького складу, яке дає можливість проявити себе не лише як майбутній спеціаліст, а й починаючий науковець, презентувати вдалі наукові доробки, здобути коштовний практичний досвід.

Ольга Величко, асистент

кафедри соціальної педагогіки ІСПКО

На світлинах: студенти спеціальності «соціальна педагогіка» та викладачі кафедри соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти на Днях Науки БДПУ.


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print