Участь у міжнародному стажуванні «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»

З 24 квітня по 30 травня 2021 року відбулося міжнародне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників з теми: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», в якому активну участь прийняли та отримали сертифікати за результатами навчання викладачі Бердянського державного педагогічного університету: к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування гуманітарно-економічного факультету Сергій Немченко, к.пед.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Ольга Старокожко та к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини Людмила Коновальська.

Якісно організована проєктна діяльність у закладах вищої, післядипломної, загальної середньої освіти відкриває нові можливості щодо покращення інфраструктури та впровадження новітніх технологій в освітній процес, тому міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» насамперед було спрямоване на активізацію цієї роботи, набуття слухачами необхідних компетентностей та отримання практичного досвіду написання власних проєктів.

Метою стажування було сформувати у слухачів загальне уявлення щодо проєктного менеджменту та практичні навички розроблення власних освітніх проєктів.

У роботі стажування широко використовувалися різні інструменти проєктного менеджменту: SMART-аналіз, SWOT-аналіз, діаграма Ганта тощо. Міжнародне стажування складалося з лекцій, майстер-класів, тренінгів, роботи в малих групах з презентацією результатів, ділових ігор, мініопитувань, рефлексією роботи кожного дня, виконання індивідуальних завдань, а також передбачалися мультимедійні презентації, роздатковий матеріал, консультації, тестування.

Курси відбувалися в дистанційному форматі. Програма стажування була розрахована на 180 годин / 6 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS).

Останнім модулем цього стажування було розроблення власного освітнього проєкту та захист його на фінальній зустрічі всіх учасників. Темою проєкту наших викладачів стала: «Дуальна освіта у ЗВО: імплементації європейського досвіду».

За матеріалами кафедри менеджменту

та адміністрування (фото з архіву кафедри)


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print