Удосконалюючи ОПП: робоча зустріч зі стейкхолдером

Практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є невід’ємною складовою освітнього процесу в Бердянському державному педагогічному університеті. Виробнича практика з англійської мови та зарубіжної літератури включена до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» як окремий освітній компонент.

Мета практичної підготовки здобувачів вищої освіти полягає у забезпеченні комплексного застосування загальних, інтегральних та спеціальних (фахових) компетентностей для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у сферах професійної діяльності.

6 травня відбулася робоча зустріч гаранта освітньої програми Ірини Шиманович зі заступником директора з навчально-виховної роботи Бердянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Ольгою Коробовою. Було обговорено зміст педагогічної практики, її відповідність сучасним вимогам ринку праці. Формулювання програмних результатів супроводжувалося жвавою дискусією, оскільки пані Ольга має тридцятирічний досвід роботи у школі, знає професію вчителя зсередини і проводить співбесіди для тих, хто бажає викладати іноземні мови в ЗЗСО. Вона висловила пропозиції щодо написання та оформлення звіту про практику, порекомендувала розширити перелік навчальних посібників і методичних рекомендацій, що входять до робочої програми практики. Особливу увагу було приділено створенню в ході практики таких умов, за яких відносини між студентом і керівником практики або вчителем будуються на основі довіри і співпраці, коли студент усвідомлює себе самостійним суб’єктом професійної діяльності.

Тож, ефективна комунікація з роботодавцями, фахівцями-практиками дає можливість ретельно підходити до визначення змісту практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

За матеріалами кафедри

 іноземних мов і методики викладання


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print