Успішний захист докторанта БДПУ

  На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 26 жовтня ц. р. відбувся успішний захист дисертації «Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII – середини ХІХ ст.: проблеми типології та поетики» докторанта Бердянського державного університету при кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури в 2013-2016 рр. Дениса Чика (доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка) на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Робота виконана під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора Вікторії Зарви. Офіційні опоненти – Галина Александрова – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); Ігор Лімборський –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики (Черкаський державний технологічний університет); Євген Нахлік – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор ДУ («Інститут Івана Франка НАН України») – відзначили високий рівень підготовки дисертаційної роботи, велику кількість публікацій за темою дисертації та належний фаховий рівень дисертанта.

Присутні члени спеціалізованої вченої ради одноголосно віддали свої голоси за присудження наукового ступеня доктора філологічних наук Чику Денису Чабовичу (23 члени спецради проголосували «за»).  Опоненти дисертанта та члени спеціалізованої ради під час обговорення дослідження Дениса Чика наголосили на тому, що в Бердянському державному педагогічному університеті завдяки науковій компетентності, організаційному вмінню та великому ентузіазму професора Вікторії Зарви заснувалася та діє перспективна наукова школа порівняльного літературознавства (українсько-польського, українсько-російського, українсько-західноєвропейського), в якій упродовж останніх років виховано чимало докторів і кандидатів наук із компаративістики, відомих нині в Україні та за кордоном.

01 b  фото-Чик Д.-захист

ДОКТОР

Валентина Школа,
доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства ФФСК БДПУ
Світлини з архіву
Дениса Чика

 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print