Успішний захист докторанта БДПУ в Києві

11 грудня 2020 року відбувся черговий успішний захист докторанта Бердянського державного педагогічного університету, доцента Іванни Василівни Девдюк (Івано-Франківськ) в спеціалізованій вченій раді Д 26.001.15 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Зарва Вікторія Анатоліївна.

Представлена до захисту докторська у вигляді монографії «Екзистенційний дискурс в українській та британській прозі міжвоєнного періоду» (Івано-Франківськ, 2020. 484 с.) є наслідком багаторічної професійної діяльності авторки. У доробку Іванни Василівни Девдюк біля 100 різнопланових наукових публікацій в українських та зарубіжних часописах, два з яких входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, а також  навчальні посібники із зарубіжної літератури ХХ ст., з англійської літератури, з курсу світової літератури ХVІІ–ХVІІІ ст.

Чимало вже зроблено дисертанткою в галузі літературної компаративістики. І. Девдюк неодноразово виступала в якості опонента у спеціалізованих вчених радах (Тернопіль, Бердянськ) із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Свій досвід експерта у галузі літературної компаративістики І. Девдюк успішно реалізує в рідному університеті Івано-Франківська як член спеціалізованої вченої ради К 20.051.13 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.01.05 (порівняльне літературознавство). 

Під її керівництвом захищено 7 кандидатських робіт, присвячених вивченню проблем міжкультурної комунікації української літератури з європейським письменством. Зокрема, дві дисертації зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство пройшли успішну апробацію у спецраді БДПУ. Тоді й зародився задум докторського проєкту, який вдалося реалізувати у формі представленої до захисту монографії.

У своїх наукових пошуках І. Девдюк продовжує кращі традиції компаративної наукової школи, започаткованої Г. Вервесом, Д. Наливайком, Р. Гром’яком, В. Матвіїшиним та ін. Відводячи першорядне місце українській літературі, дослідниця розглядає її органічною складовою світового культурно-мистецького процесу. Зазначений принцип виразно простежується і в монографії.

І. Девдюк сказала своє вагоме слово в дискусії про український і загалом європейський модернізм, разом із тим накреслила коло дотикових проблем, які чекають свого висвітлення. На захисті прозвучала висока оцінка плідної наукової діяльності бердянської літературознавчої школи. Члени спеціалізованої ради, доктори наук, професори, вітаючи наукового консультанта проф. Вікторію Зарву, зазначили у повідомленнях: «Вітаю з гарною роботою і блискучим захистом!» (проф. Оксана Гальчук, Київ), «Прекрасна робота!» (Марʼяна Шаповал, Київ), «Прекрасний захист! Все чудово!» (Cвітлана Ленська, Полтава) та ін.

Ольга Боговін, доцент кафедри української та

зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print