ВІТАЄМО!!! Бардус Ірині Олександрівні призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених!!!

доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики
доктор педагогічних наук

Кажуть, щаслива та людина, яка знайде власну стежку в житті. Наша Ірина Олександрівна саме із тих, хто не тільки відчув своє життєве покликання, але й втілює його у добрих і величних справах на благо України, університету, колектву.

Народилася Ірина Олександрівна 16 січня 1984 року в м. Бердянськ у сім’ї службовця.

З 1991 по 2001 р. навчалася у Бердянській загальноосвітній середній школі №5.

У 2007 р. закінчила магістратуру фізико-математичного факультету Бердянського державного педагогічного університету й одержала диплом з відзнакою (АР № 32910233) за спеціальністю “Фізика” та здобула кваліфікацію магістра фізики, викладача. З 2008 р. по 2011 р. навчалася в аспірантурі БДПУ.

Трудову діяльність розпочала в 2006 році як лаборант кафедри комп’ютерних систем та мереж факультету комп’ютерних технологій та систем БДПУ. З 2008 по 2010 рік працювала асистентом кафедри комп’ютерних систем та мереж БДПУ, а 2010 по 2011 рік – кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін того ж університету. З 2011 по 2013 рік – працювала старшим викладачем кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін БДПУ.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію “Професійно орієнтоване навчання фізики майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Шишкін Геннадій Олександрович).

З 2012 р. по 2014 р. навчалася в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю “Професійна освіта. Енергетика” та здобула кваліфікацію інженера-електрика в енергетичній сфері, викладача дисциплін в галузі електроенергетики.

У 2012–2015 рр. виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи та міжнародної діяльності факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій БДПУ.

У 2013 р. переведена на посаду доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін Бердянського державного педагогічного університету.

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін.

З 2015 до 2018 року навчалася в докторантурі Української інженерно-педагогічної академії з відривом від виробництва за державним замовленням, у той же час працювала доцентом кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету за сумісництвом.

У 2018 році захистила докторську дисертацію “Теоретичні та методичні засади контекстної фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Лазарєв Микола Іванович).

З 2018 року – доцент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету.

Весь педагогічний колектив Факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти вітає Ірину Олександрівну!!!

Бажаємо, щоб здоров’я, творча наснага і добрий гумор не полишали Ірину Олександрівну завжди!!!

Будьте завжди життєрадісною, натхненною і відданою своєму покликанню. 


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print