Виробнича практика майбутніх учителів біології та основ здоров’я освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація»

Практика є одним із засобів забезпечення ефективності та якості підготовки майбутніх фахівців. Виробнича практика створює умови для закріплення набутих та отримання нових умінь і навичок майбутніх учителів біології та основ здоров’я.

Метою виробничої практики здобувачів вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» було формування вмінь спостерігати та аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід; оволодіння практичними навичками підготовки та проведення уроків; поглиблення й закріплення теоретичних знань, оволодіння вміннями застосовувати знання в навчально-виховній роботі з учнями; оволодіння вміннями та навичками проводити освітню роботу з учнями з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, використовуючи знання з психології, педагогіки та фізіології дітей; розвиток і зміцнення інтересу до педагогічної професії, формування мотивації до вивчення психолого-педагогічних та фахових дисциплін.

Альтернативою реалізації означених цілей під час практики було використання сучасних дистанційних технології (Skype, Viber, Zoom), що дозволило студентам підтримати двобічний зв’язок, як з викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації професором Світланою Хатунцевою, доцентом Світланою Карою, так і з вчителями закладів загальної середньої освіти Людмилою Пилипенко, вчителем біології та основ здоров’я вищої категорії Бердянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 1 «Мрія» та Наталією Акєнтьєвою, вчителем біології вищої категорії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Бердянська Запорізької області.

Під час практики студенти аналізували теми і розділи навчальних програм з фахових дисциплін; спостерігали та аналізували навчальні заняття з біології та основ здоров’я, виховну роботу вчителів; оволодівали методикою і технологією проведення навчальних занять зі спеціальності, вміннями і навичками підготовки та проведення виховних заходів.

Здійснюючи пов­сякденні контакти з практи­кантами, керівники практики кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації спрямовували та коригували їхню діяль­ність. Керівники практики закладів загальної середньої освіти консультували студентів з питань організації дистанційного освітнього процесу, допомагала у плануванні уроків і виховних заходів. Така повсякденна практична допомога сприяла виникненню між учасниками освітнього процесу атмосфери доброзичливого співробітництва, а також забезпечила формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей та досягненню ними програмних результатів навчання.

Відгуки здобувачів вищої освіти:

Дар’я Цуканова: «Під час виробничої практики я здобула для себе цінний досвід, поглибила та закріпила знання, отримані раніше».

Єлизавета Сачко: «Для мене важливим досвідом стало вміння доступно доносити інформацію дітям відповідно до ії вікових можливостей».

Катерина Бабенко: «Ця практика була для мене дуже корисна, тому що вона сприяла закріпленню стійкого інтересу до професії вчителя».

Відгуки вчителів-керівників практики:

Людмила Пилипенко (вчитель біології та основ здоров’я): «Під час виробничої практики здобувачівищої освіти освітньої програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» показали належний рівень теоретичної, методичної та практичної підготовки, проявляли самостійність та сумлінне ставлення до роботи».

Наталія Акєнтьєва (вчитель біології): «Здобувачівищої освіти освітньої програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» володіють вміннями і навичками підготовки до проведення уроків та проведення виховних заходів; уважно і старанно переймали досвід роботи, цікавились методичною та науковою літературою, займались самоосвітою».

Катерина Бабенко,

здобувачка вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» БДПУ 

Світлини з архіву автора


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print