Виробнича практика майбутніх учителів іноземних мов: проблеми організації та шляхи вдосконалення

10–11 червня 2021 року кафедра іноземних мов і методики викладання (завідувачка кафедри – докторка філологічних наук, професорка Наталя Панова) факультету філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету організувала семінар-нараду «Роль ментора у професійному становленні майбутнього вчителя іноземних мов». У заході брали участь викладачі кафедри, відповідальні за розробку програм виробничої практики, викладачі-керівники практики, здобувачі освіти, зовнішні стейкхолдери – представники професійної спільноти Бердянська та Бердянського району – учителі іноземних мов закладів загальної середньої освіти, учителі, які викладають на курсах іноземних мов та в мовних школах міста, представники «Центру професійного розвитку педагогічних працівників» Бердянської міської ради.

З вітальним словом до учасників семінару звернулась декан факультету філології та соціальних комунікацій, докторка педагогічних наук, професорка Ірина Глазкова, яка акцентувала увагу присутніх на загальних підходах до організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти на виробництві та викликах, що стоять перед академічною спільнотою в умовах інтеграції до європейського освітнього простору. Керівники практики кандидатка педагогічних наук, доцентка Тетяна Розумна та кандидатка філологічних наук, доцентка Юлія Прядко представили змістовий складник практичної підготовки, студенти презентували найкращі звіти з практики.

Під час семінару-наради було обговорено низку важливих питань щодо ролі ментора / наставника в процесі практичної підготовки на виробництві, специфіки освітніх програм із підготовки вчителя іноземних мов, особливостей організації та термінів проходження практичної підготовки, формування компетентностей у здобувачів вищої освіти та результатів навчання, місця виробничої практики у структурно-логічній схемі освітньої програми.

 Семінар-нарада надав можливість узагальнити позитивний досвід у підготовці здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (англійська мова і література)» (гарант – кандидатка філологічних наук, доцентка Богдана Салюк), «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, друга – німецька)» (гарант – кандидатка філологічних наук, доцентка Оксана Каліберда), другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Мова і література (англійська))» (гарант – кандидатка педагогічних наук, доцентка Ірина Шиманович) та виявити слабкі сторони, що потребують перегляду й удосконалення.   

У ході жвавої дискусії всі зацікавлені сторони мали змогу висловити свої думки щодо організації практичної підготовки студентів-філологів та виробити рекомендації задля покращення програм й освітнього процесу.

Оксана Каліберда,

доцентка кафедри іноземних мов

і методики викладання

фотографії з архіву кафедри


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print