Виробнича практика в закладах позашкільної освіти – необхідна складова системи професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій

Виробнича практика взакладах позашкільноїосвіти здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)денної та заочної форм навчання є важливою складовою професійної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання та технологій. Проходили цей вид практики на базі Центру дитячо-юнацької творчості імені Євгенії Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (директор Балабан Олег Костянтинович).

Метою виробничої практики в закладах позашкільної освіти – є оволодіння системою компетентностей для цілісного виконання комплексу функціональних обов’язків організатора позакласної та позашкільної виховної роботи з вихованцями, зокрема поглиблення і закріплення знань здобувачів вищої освіти із циклу дисциплін загальної та професійної підготовки, а також вироблення навичок організації гурткової роботи та здійснення безпосереднього проведення занять гуртка в межах обраного напряму позашкільної освіти.

У процесі виробничої практики здобувачі ознайомилися з основними напрямами освітньої роботи закладу позашкільної освіти, системою роботи гуртків «Природа рідного краю», «Підготовка до школи», «Країна чарівного мистецтва» (керівниця Мовсесян Катерина Геннадіївна), виявили знання в області психолого-фізіологічних особливостей вихованців різної вікової категорії, вдало добирали типи занять у гуртках, продумували форму їх проведення, розробили виховні годині до Дня збройних сил України та до Дня Святого Миколая.

Здобувачі вищої освіти показали належний рівень професійної підготовки, продемонстрували вміння цікаво та творчо здійснювати освітню діяльність з вихованцями, а також планувати й проводити гурткову роботу в закладі позашкільної освіти.

Курило Ольга Юріївна, старша викладачка кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print