Виробнича практика – важливий крок до професії вчителя біології та основ здоров’я

У грудні 2021 р. здобувачі вищої освіти третього курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) денної форми навчання повернулися з виробничої практики з яскравими враженнями, емоціями, якими прагнули поділитися з одногрупниками і викладачами кафедри біології, здоров’я людини та фізичної реабілітації БДПУ  на звітній конференції. Проходження виробничої практики відбувалося в закладах загальної середньої освіти міста Бердянська (№ 1, 3, 9), за місцем майбутнього працевлаштування здобувача.

У вигляді відеозвітів, презентацій здобувачі вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» обмінювалися враженнями, досвідом, ділилися проблемами, висловлювали пропозиції. Звіт та його аналіз свідчать про те, що здобувачі вищої освіти успішно справилися із завданнями практики та набули новий цінний педагогічний досвід. 

Олександра Корвегіна: «За час проходження виробничої практики набула досвіду проведення уроків із використанням інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій. Під час проведення заходів використовувала хмарні технології, була приєднана до корпоративного домену. Для організації дистанційного доступу учнів до матеріалів розробила інтерактивний плакат, позначки на якому є активними і містять вкладені документи та посилання (наприклад, https://www.thinglink.com/scene/1522155982786920449). Також практика сприяла формуванню загальних та фахових психолого-педагогічних і методичних компетентностей.

Софія Альянах: «Виробнича практика дала змогу поглибити, закріпити знання з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, здобутих в університеті, застосувати їх на практиці; сформувати вміння проводити різні типи уроків, використовувати різноманітні методи й форми роботи, які активізують пізнавальну діяльність учнів. Також я зрозуміла, що потрібно вдосконалювати власні педагогічні здібності, розширювати ерудицію, вчитись контролювати мову, мислення. На практиці я визначила, що дуже важливим є індивідуальний підхід до кожного учня, індивідуалізація навчання. Треба враховувати вікові, психологічні, фізіологічні та інші особливості школярів. Праця вчителя дуже важка, але від неї можна отримувати задоволення. Дуже приємно, коли старання не даремні, коли відчуваєш віддачу та подяку».

Ольга Баришнікова: «Виробнича практика дозволила апробувати інноваційні методичні прийоми й техніки, ігрову діяльність, сформувати вміння самостійно вирішувати конкретні педагогічні ситуації, поглибити і розширити теоретичні знання з методики навчання біології; допомогла сформувати вміння планування змісту педагогічної роботи, ефективної взаємодії зі школярами. Під час практики навчилася вдало підбирати додатковий матеріал із застосуванням мультимедійних продуктів. У спілкуванні з учнями була доброзичлива, уважна, стримана і тактовна, на що діти відповідали любов’ю і прихильністю».

Руслан Сухарєв:«Практика сприяла формуванню знань, умінь та навичок здійснення міжпредметних зв’язків, апробуванню різноманітних форм, сучасних методів, методичних прийомів навчання на уроках біології та основ здоров’я. Під час практики набув досвіду проведення уроків та виховних заходів iз застосуванням iнновацiйних методичних прийомiв i технік; удосконалив умiння планувати змiст педагогiчної роботи. Важко було розподілити час на уроці, але я впорався з цим».

Аліна Бистрова: «Виробнича практика сприялаформуванню вмінь спостерігати та аналізувати освітній процес, узагальнювати та систематизувати педагогічний досвід; оволодінню вміннями та навичками проводити освітню роботу з учнями з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей, використовуючи знання з психології, педагогіки, методик навчання, вікової фізіології; зміцненню інтересу до педагогічної професії. Практика дозволила підтвердити висловлювання В. Зубкова, що «теорія мертва при відсутності практики, а практика без теорії – незряча».

Усі учасники конференції отримали задоволення від спілкування й обміну досвідом та пересвідчилися в тому, що практична діяльність в реальному освітньому середовищі – це надзвичайно важливий етап у професійному становленні майбутнього вчителя.

Висловлюємо щиру вдячність керівникам практики проф. Світлані Хатунцевій, доц. Світлані Карі, доц. Наталії Пшеничній за організацію, надані консультації та методичну підтримку; директорам закладів загальної середньої освіти, вчителям біології та основ здоров’я за надані умови та можливість проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми «Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація».

Софія Альянах, Руслан Сухарєв,

здобувачі вищої освіти 3 курсу освітньо-професійної програми

«Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація» БДПУ 

Світлини з архіву авторів


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print