Виступи на  методологічних та науково-практичних семінарах: презентація досвіду підготовки хореографів у БДПУ

Безперервна самоосвіта, підвищення наукової та педагогічної компетентності, вивчення досвіду роботи інших і презентація набутих напрацювань  є вимогою успішної роботи сучасного викладача закладу вищої освіти.

18 листопада викладачі кафедри  теорії та методики навчання мистецьких дисциплін  одночасно взяли участь у двох семінарах, які висвітлювали актуальні теми сучасної освіти.

На методологічному семінарі «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти» завідувачка кафедри Олена Мартиненко   виступила з доповіддю на тему «Професійна підготовка майбутніх хореографів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю».

Семінар був проведений за ініціативи Національної академії педагогічних наук України, Відділення загальної середньої освіти та Інституту обдарованої дитини НАПН України. Під час семінару розглянули наукові основи і практичні способи розв’язання проблем виявлення, діагностики, розвитку, підтримки та супроводу обдарованої особистості в освітньому середовищі та соціумі. Спікери розкривали наукові аспекти визначеної теми, ділилися досвідом практичної роботи з обдарованими дітьми та молоддю як в Україні так і за кордоном.

Потужність семінару визначалася не лише кількістю учасників (1282), а й зацікавленістю окресленою проблематикою з боку провідних установ, які опікуються якістю освіти в Україні. Мотиваційні промови та вітальні слова були від Василя Кременя, доктора філософських наук, професора, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента Національної академії педагогічних наук України; Віри Роговох, заступника Міністра освіти і науки України; Станіслава Довгого, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України, академіка НАПН України, президента Національного центру «Мала академія наук України»; Бориса Чижевського, кандидата педагогічних наук, доцента, керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Модератором семінару виступив Олександр Ляшенко, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України.

У цей же день відбувся науково-практичний семінар «Ключові аспекти підготовки майбутніх керівників  хореографічних колективів», організований кафедрою хореографії та художньої культури УДПУ імені Павла Тичини. Під час семінару були розглянуті питання, які стосувалися підвищення рівня фахових компетенцій студентів-хореографів та керівників хореографічних колективів, ознайомлення з особистими напрацюваннями педагогів-хореографів, презентації зарубіжного досвіду роботи хореографічних колективів та ін. Завідувачка кафедри Олена Мартиненко  виступила з доповіддю на тему «Інтегративний підхід у проведенні хореографічних занять в закладах позашкільної освіти», поділилася відеоматеріалами щодо практичного впровадження інтеграції в зміст фахової підготовки майбутніх хореографів та в практику роботи дитячого хореографічного колективу «МарЛен» (початковий рівень навчання).

У рамках семінару були проведені майстер-класи («Застосування танцювально-рухових технік для формування позитивного мікроклімату у хореографічному колективі» і «Створення танцювальної композиції в стилі  сучасного танцю. Хіп-хоп»), до яких залучилися здобувачі першого рівня вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія та 014 Середня освіта (Хореографія), які вивчають освітню компоненту «Теорія та методика роботи з хореографічним колективом».

Викладачі кафедри не припиняють працювати над вивченням та висвітленням актуальних тем, які стосуються підвищення якості фахової підготовки студентів-хореографів. На наступному тижні на науково-практичному семінарі «Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі» планується бінарний виступ «Особливості роботи вчителя хореографії з учнями з особливим освітніми потребами в ЗЗСО», який готує Олена Мартиненко разом з випускницею спеціальності, учителем хореографії Яною Кричевською.

                                                                        Олена МАРТИНЕНКО, завідувачка кафедри ТМНМД


Поділитися:

  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Print